-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Helden van de Noordzee

Helden van de Noordzee

 

Sinds begin september kan je een uitzonderlijke collectie militaria ontdekken in het For Freedom-museum in Ramskapelle. Verscholen tussen Zeebrugge en Knokke-Heist ontdekten wij een uitzonderlijke tentoonstelling over vissers en mijnen.

Naast een aantal mijnen geleend uit de collectie van de mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN worden op een waardige manier alle namen opgesomd van de 200 Belgische vissers die tijdens de Tweede Wereldoorlog stierven toen hun visserschip op een mijn liep.

Je beleeft hun ervaringen en weet dat 75 jaar na de Bevrijding het gevaar voor bommen en mijnen op de zeebodem nog steeds een bedreiging vormt voor onze vissers. Dankzij onze Marine en de permanente inzet van de vloot in de exclusieve economische zone worden jaarlijks honderden mijnen en explosieven opgeruimd, samen met onze NAVO-partners.

De tentoonstelling ‘Helden van de Noordzee’ is ook een ode en eerbetoon aan zij die het leven lieten om de bevolking van de hongersnood te sparen. Zonder hen was er anders geen vis, broodnodig om te overleven.

Naast de vissers worden enkele iconen van de Belgian Section Royal Navy in de verf geplaatst, zoals de eerste commodore Georges Timmermans. Als bevelhebber van het staatspakketschip Princesse Astrid nam hij deel aan de ontruiming van Duinkerke. Ondanks zijn ouderdom nam hij op 14 juli 1941 vrijwillig dienst bij de kersverse Belgische sectie bij de Britse marine. Hij werd hoofd van het 202 Landingsflottielje dat de troepen op Juno Beach ontscheepte.

Na de oorlog werd hij vleugeladjudant van prins-regent Karel en ook de eerste commandant van de toenmalige Zeemacht.  In 1946 ontving hij het vaandel van de Zeemacht uit de handen van de prins-regent op het fel verwoeste Wapenplein van Oostende. Hij richtte ook de Royal North Yacht Club op in Oostende. In 1969 overleed Georges Timmermans. Nu rust hij tussen zijn wapenmakkers op de stedelijke begraafplaats van Oostende.

Meer info: www.forfreedommuseum.be