-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Harten en zielen winnen in Kindu

Harten en zielen winnen in Kindu


Enkele Belgische militairen begroeten de journalisten van het radiostation Mushauri in Kindu, Congo. Als InfoOps-ploeg (informatie-operaties) informeren zij de lokale bevolking over het werk van de Belgische paracommando's, die er sinds mei 2013 Congolese rekruten opleiden. Een taak die essentieel is om een operatie in het buitenland te doen slagen.

Een vrouwenstem galmt door de luidsprekers van een radio langs de hoofdbaan in Kindu. Ze vertelt over de oefeningen die de rekruten van het Bataljon 323 uitvoeren. Die boodschap ontving zij van adjudant Tom Van der Spiegel, het hoofd van de InfoOps-delegatie. Samen met de para-instructeurs zijn zij gelegerd in kamp Lwama, aan de rand van de stad.

"Het werk van de Belgen gaat niet onopgemerkt voorbij", legt adjudant Van der Spiegel uit. Hij bezoekt wekelijks een negental radiostations in de streek. Die zijn voor hem de spreekbuis naar de bevolking. "Wij opereren in en rond Kindu, waar mensen wonen en werken. Onze band met de bevolking is dus cruciaal." Toestemming krijgen van de overheid om trainingen uit te voeren is één ding. Maar de harten en zielen winnen van de bevolking is andere koek.

Toch is de taak van de InfoOps-specialisten hier in Kindu ruimer. Zij vullen ook een belangrijk aspect in van de opleiding van de rekruten: discipline en respect tegenover de bevolking. Deze militairen worden opgeleid om hun land te verdedigen aan de grens met Rwanda. Daarom neemt het InfoOps-team hun gedrag nu al onder de loep. De theorie leren de rekruten nu al, de praktijk volgt in de nabije toekomst.

In kamp Jericho, waar de rekruten gehuisvest zijn, toont een groot projectiescherm op het paradeplein beelden van zingende en marcherende rekruten. De Congolezen juichen en roepen "commando!". Het is een van de manieren waarop het InfoOps-team de rekruten wil motiveren en tegelijk een levensles meegeven. "Het Belgische detachement wil gedisciplineerde en professioneel rekruten afleveren", verduidelijkt adjudant Van der Spiegel. "Hiervoor moeten we soms diepgewortelde normen en gewoontes bijsturen. Dat gebeurt via filmpjes als deze. Zo weten ze wat kan en wat niet."

InfoOps is dus een onmisbaar aspect van de vorming in Kindu. Adjudant Van der Spiegel bevestigt de invloed ervan op de rekruten. "De bataljons die de Belgen al opgeleid hebben en nu in Goma verblijven, zijn geliefd bij de bevolking en tegelijk gevreesd door de vijand."