-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Handgemaakte explosieven sneller en duidelijker geanalyseerd

Handgemaakte explosieven sneller en duidelijker geanalyseerd

 

De ontmijners van de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) worden meer en meer geconfronteerd met de groeiende bedreiging van handgemaakte explosieven. Om de strijd tegen die evolutie aan te gaan, ontving de DOVO nieuwe detectie- en identificatiesets die een samenstelling zijn van twee apparaten, de FirstDefender RMX en de TruDefender FTX.  De set van de firma HazMat Link Ltd identificeert en evalueert ter plaatse de samenstelling van handgemaakte explosieven op een duidelijke, snelle en niet-destructieve manier.

Aanpassen en samenwerken

Het is relatief eenvoudig om de nodige ingrediënten en handleidingen te vinden om een zelfgemaakt explosief te vervaardigen. Daarbij is er een afnemende beschikbaarheid van commerciële en militaire explosieven. Om een antwoord te bieden aan de trend van die bommen werkten verschillende diensten samen voor de aankoop van de nieuwe detectie- en identificatiesets. Luitenant Mark Avonds legt uit: “Het uitwerken van het lastenboek is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen de Defensielaboatoria in Peutie voor wat de chemische substanties betreft en de Koninklijke Militaire School voor het gedeelte explosieven.” De scenario’s en evaluaties van de verschillende concurrerende modellen werden uitgevoerd door de IEDD-teams (improvised explosive devices disposal – vernietiging van geïmproviseerde explosieve tuigen) van de DOVO in Oud-Heverlee.

Om de gebruikte stof te detecteren en identificeren doet de nieuwe kit een beroep op een database met spectra van meer dan 10.000 stoffen. Bovendien meet ze ook de hoeveelheid en verhouding van de verschillende stoffen wanneer het om een mengsel gaat. Het oude systeem gaf enkel de categorie aan. Als een stof van een staal niet herkend wordt, kan de DOVO een beroep doen op een online dienst die permanent bijgewerkt wordt door een team van wetenschappers.

Eenvoudig en snel

Voor de vervanging van de oude detectoren werden de behoeftes duidelijk vastgelegd: het nieuwe systeem moet draagbaar zijn, het moet de explosieve alsook de chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) en verdovende substantie definiëren en je moet het volledig kunnen decontamineren. Het resultaat is een set die voor de identificatie gebruik maakt van twee complementaire technieken waaruit de ontmijner, afhankelijk van de situatie, kan kiezen. De FirstDefender (2 kg) werkt met laser en de TruDefender (2,5 kg) met druk en infrarood. Bij het gebruik van de laser is er geen lichamelijk contact met de substantie en het apparaat detecteert zelfs door een opaak recipiënt. “De duur van de analyse is afhankelijk van de substantie en varieert van enkele seconden tot twee minuten”, verklaart luitenant Avonds. “Een onervaren gebruiker kan al tests uitvoeren na slechts één dag opleiding in Oud-Heverlee omdat het apparaat eenvoudig in gebruik is." Een kleurenscherm gidst de operator en geeft de nodige indicaties: welke maatregelen moet hij treffen, welke afstand moet hij respecteren, … Het apparaat zelf vereist geen externe kalibratie, installatie of voorverwarming. Met de souplesse van een fototoestel kan de operator met behulp van een time delay de analyse opstarten zodat hij zich op een veilige afstand kan begeven. Door de straling die in sterkte regelbaar is, neemt de temperatuur van de onderzochte substantie toe en dit zou in het slechtste geval een ontsteking kunnen provoceren.

Voorzichtig optimistisch wensen we dat onze ontmijners de sets niet te vaak moeten gebruiken op het nationale grondgebied.