-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Guardex: interdepartementale kustbeveiliging

Guardex: interdepartementale kustbeveiliging

 

Voor de kust van Oostende hebben Belgische reddingsdiensten, waaronder Defensie, gedurende twee dagen een groots opgezette oefening gehouden. Maritieme veiligheid en antiterrorisme stonden centraal.

Op 2 en 3 oktober werd voor de Belgische kust de oefening Guardex 18 georganiseerd. Deze oefening, waaraan ook buitenlandse kustwachten deelnamen, staat in de eerste plaats in het teken van maritieme veiligheid en de samenwerking tussen de verschillende reddingsdiensten. Achtergrond van de oefening was het bezoek van internationale kustwachtdelegaties in Oostende rond thema's als milieu, visserij, antiterreur, drugssmokkel en search and rescue.

Eerst was er een search and rescue oefening, waarbij de deelnemers vanop een schip een groot aantal gesimuleerde gewonden moesten oppikken. Na een eerste interventie door medisch personeel van het 40e Smaldeel uit Koksijde, evacueerden het Rode Kruis en de brandweer de gewonden in de haven van Oostende.

Dag twee stond in het teken van antiterrorisme op zee. De speciale interventiegroep van de Federale Politie en de special forces slaagden erin een gekaapt schip te ontzetten. Beide diensten leverden bij die actie ook luchtsteun, bijgestaan door patrouilleschepen.