-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Grote mijnenbestrijdingsoefening op de Noordzee

Grote mijnenbestrijdingsoefening op de Noordzee

 

Van 10 tot 28 september vindt voor de Belgische kust de internationale Mijnenbestrijdingsoefening Sandy Coast 2018 plaats. Aan die oefening nemen verschillende NAVO-eenheden deel onder leiding van de Admiraliteit Benelux (ABNL), de overkoepelende staf van de Belgische Marinecomponent en de Nederlandse Koninklijke Marine.

De oefening heeft verschillende doelstellingen zoals de internationale samenwerking versterken, de inzetbaarheid van de eenheden verhogen en de aansturing van de schepen door de staf trainen. Het belangrijkste doel is om de operationele gereedheid op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Zo kunnen de eenheden snel en adequaat reageren bij een daadwerkelijke dreiging van een onderwaterspringtuig.

Deelnemers

In totaal nemen elf mijnenbestrijdingsschepen deel aan Sandy Coast. Vijfhonderd militairen zijn betrokken bij de aansturing en uitvoering ervan. De eenheden die namens België deelnemen zijn het commando- en steunschip A960 Godetia, de mijnenjagers M916 Bellis, M917 Crocus, M923 Narcis en drie Very Shallow Water-teams (VSW) met REMUS-onderwaterdrones. Die VSW-teams zijn gespecialiseerd in het detecteren van springtuigen in ondiep water.

Uitdagende omstandigheden

In het oefengebied zijn de omstandigheden heel uitdagend. Zo is het zicht onder water erg beperkt en staat er vaak een sterke stroming. Het voordeel is dat die uitdagende omstandigheden extra flexibiliteit en samenwerking tussen de deelnemende eenheden stimuleert.

NAVO-mijnenbestrijdingsvloot

De eenheden opereren tijdens Sandy Coast in twee zogeheten taakgroepen (task groups). Een van die taakgroepen bestaat enkel uit Belgische en Nederlandse eenheden en staat onder leiding van de Nederlandse overste Jan Wijchers. De andere taakgroep bestaat uit de mijnenbestrijdingsvloot Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG 1) onder het bevel van de Belgische fregatkapitein Peter Ramboer. SNMCMG 1 is een permanent internationaal vlootverband van mijnenjagers en mijnenvegers die wanneer nodig onmiddellijk kunnen ingrijpen. Het commando- en steunschip A960 Godetia is het vlaggenschip van die NAVO-vloot.

Oefenfases

Sandy Coast bestaat uit vier fases. Na de voorbereidingsfase volgt de fase van de Combat Enhancement Training (CET) en de Force Integration Training (FIT). Die bestaan telkens uit oefeningen om te zorgen dat maritieme eenheden vlekkeloos met elkaar kunnen samenwerken.

Zodra de eenheden extra goed op elkaar zijn ingespeeld volgt de operationeel- tactische fase. In die fase weten de eenheden niet van tevoren hoe het oefenscenario zich ontwikkelt. De eerder ingeoefende vaardigheden en procedures gebruiken ze nu om de missie succesvol uit te voeren. In de laatste fase worden de gebruikte oefenmijnen uit het water gehaald.

Stabiliteit, welvaart en veiligheid

De ABNL en haar NAVO-partners staan schouder aan schouder wanneer het gaat om het behoud van een stabiele en welvarende Noordzeeregio. Mijnenbestrijdingsoperaties dragen direct bij tot de veiligheid van de scheepvaart en het beschermen van cruciale vaarroutes.