-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Grootscheepse reddingsoefening in Oostende

Grootscheepse reddingsoefening in Oostende

 

Aan de westelijke strekdam in Oostende vond op dinsdag 2 juli een grootscheepse reddings- en communicatieoefening plaats. Die hadden de diensten van de provinciegouverneur georganiseerd naar aanleiding van de start van het toeristisch seizoen aan de Belgische kust.

Het scenario van de oefening is eenvoudig: vier vrienden beslissen na een nachtje stappen in Oostende om met een snel motorbootje de zee op te gaan. Gezien hun alcoholverbruik worden ze roekelozer. Twee passagiers gaan overmoedig rechtstaan, verliezen hun evenwicht en komen in zee terecht. De bestuurder van de motorboot geraakt in paniek en komt vast te zitten in de rotsblokken van de westelijke streekdam.

Gelukkig is het maar een oefening, maar de ganse procedure wordt toegepast. De alarmering gebeurt via de noodcentrale. Zodra er een drenkelingen gemeld wordt, zet het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende de nodige middelen in. Dat gebeurt in samenspraak met het Maritiem informatie Kruispunt (MIK) op de Marinebasis van Zeebrugge, dat de bewegingen in de zone opvolgt. Provinciegouverneur Carl Decaluwe en Bart Tommelein, de burgemeester van Oostende, woonden de oefening bij.

Bij de redding van de drenkelingen en vermisten zijn in totaal 31 land-, zee- en luchteenheden betrokken. De Luchtcomponent zet de NH90-helikopters NFH (NATO Frigate Helicopter) in; de Marine monitort de scheepsbewegingen vanuit het MIK. Bij een grotere calamiteit, zoals het zinken van een vaartuig, kan de Marine de P901 Castor of P902 Pollux inzetten. Vanop die patrouillevaartuigen kan de on scene commander de redding coördineren.

Gelukkig was dat ditmaal niet nodig. Sinds januari tot 21 juni 2019 werd de reddingsprocedure al zestien keer opgestart. Het is dus meer dan nodig dat alle reddingsdiensten blijven oefenen voor een optimale veiligheid aan onze kust.