-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Grootscheepse oefening op Kalmthoutse Heide

Grootscheepse oefening op Kalmthoutse Heide

 

Het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) heeft op zaterdag 17 juni samen met Brandweer, Politie, Civiele Bescherming en Defensie een grootschalige oefening gehouden op de Kalmthoutse Heide. Ze testten er de 'Cartografie voor Natuurbranden' die het NGI ontwikkelde, een gemeenschappelijke kaart voor alle ordediensten samen.

De applicatie bestaat uit een duidelijke basiskaart, een gemeenschappelijk coördinatenstelsel voor plaatsbepaling, een indexsysteem én een uniforme weergave van bepaalde informatie die van belang is voor brandbestrijding, zoals toegangswegen en waterwinpunten.

"Dit soort toepassingen is enorm belangrijk", zegt Ronny Van Riel, coördinator van de oefening. "Momenteel gebruiken de verschillende hulpdiensten verschillende soorten kaartmateriaal, zowel oud als nieuw, met allemaal verschillende soorten coördinatenstelsels. Dat zorgt voor een Babylonische spraakverwarring wanneer ze samen aan de slag moeten."

"We zijn al een aantal jaren aan dit systeem aan het werken", aldus Ward Verlinden, projectverantwoordelijke voor het NGI. "Zeker het laatste jaar hebben we een nieuwe evolutie doorgemaakt. De voornaamste nieuwe component is dat we nu een online applicatie hebben kunnen uittesten waarbinnen alle elementen van het kaartsysteem samen worden gebracht. Dat systeem hebben we vandaag samen met de gedrukte kaarten en het indexsysteem opnieuw uitgetest. Afhankelijk van de resultaten van de oefening zullen we bekijken waar we nog een tandje bij moeten steken en in welke richting we moeten werken om tot een operationeel systeem te komen."