-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Green Skander : een ongewone ervaring

Green Skander : een ongewone ervaring

 

Sinds mei wisselen Belgen elkaar af in het militaire ziekenhuis in Kandahar. Ze nemen er deel aan de operatie Green Skander en staan zo de NAVO-troepen bij. Na meer dan drie maanden in Afghanistan is iedereen het erover eens: dit is een verrijkende ervaring.

Amerikaanse militairen hebben de leiding over het ziekenhuis waar onder meer Canadezen, Australiërs en Nederlanders werken. Zo'n internationale omgeving biedt een hoop voordelen, hoewel je ook tijd nodig hebt om jezelf aan te passen aan die nieuwe situatie. "Ik heb deelgenomen aan de zending in 2011 en 2012", zegt Eric, verpleegkundige. "Toen we hier pas aankwamen moesten we ons professioneel bewijzen tegenover de Amerikanen. Maar nu zijn we volledig geïntegreerd en verloopt de samenwerking erg vlot. We waren nochtans verplicht hun werkwijze en protocollen te volgen. Die laatste nemen een prominente plaats in. We moeten al onze acties rapporteren."

"Een van de grote verschillen met ons werk in België is de traumatologie", gaat verpleger Rudy verder. "In België krijgen we zelden iemand met meervoudige trauma's over de vloer. Hier in Kandahar verzorgen we oorlogsslachtoffers die getroffen zijn door een kogel of explosief."

Om die uitdagingen het hoofd te bieden volgen de verpleegkundigen en artsen cursussen als Advanced Trauma Life Support (ATLS). Zo leren ze geavanceerde technieken kennen om patiënten in nood te helpen.

Het is geen toeval dat de Belgen er van mei tot september een handje toesteken. "Ze steunen ons tijdens die vijf maanden omdat er in die periode meer aanvallen zijn", zegt Amerikaan Barth Merrill, commandant van het ziekenhuis. "De tegenstanders van het Afghanistan National Security Forces zijn actiever tijdens de zomermaanden. Wanneer de wegen er slechter bijliggen in de herfst staken ze hun acties. De meeste incidenten vinden dus nu plaats."

Na bijna vijf maanden in Kandahar keren de Belgen in september terug naar huis. En ze nemen een intensieve training en lonende ervaringen mee naar België.