-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Goede afspraken tillen heli-operaties naar grotere hoogte

Goede afspraken tillen heli-operaties naar grotere hoogte

 

Tijdens de Air-Land Integration Meeting van 19 februari 2016 hebben de commandanten van de Lucht- en Landcomponent een akkoord gesloten over wederzijdse steun aan de helikoptertraining.

Generaal-majoor Jean-Paul Deconinck (commandant Landcomponent) en generaal-majoor vlieger Frederik Vansina (commandant Luchtcomponent) ondertekenden een service level agreement (SLA), met onderlinge afspraken en verantwoordelijkheden over de paraatstelling van een deel van de helikoptercapaciteit van Defensie.

Er bestaat een intense samenwerking tussen de Land- en Luchtcomponent. Op vrijdag 19 februari zaten de commandanten van beide componenten samen rond de tafel in Melsbroek om de onderlinge interoperabiliteit verder te optimaliseren. Tijdens deze Air-Land Integration bijeenkomst, die op geregelde basis plaatsvindt en tot doel heeft om elkaars noden beter te kennen en gepaste antwoorden te vinden, hebben beide generaals een service level agreement (SLA) over de helikoptercapaciteit ondertekend.

Dit akkoord voorziet dat de groene Caiman-transporthelikopter (de nieuwe NH90 TTH van de Luchtcomponent) en de A109 prioritair worden gereserveerd ter ondersteuning van de Landcomponent. De landeenheden gebruiken de Caiman TTH, waarmee het 18de Smaldeel uit Bevekom vliegt, onder meer voor hun luchtmobiele en luchtlandingsoperaties. Eens alle toestellen en bemanningen operationeel zijn, zal de Luchtcomponent tot twee toestellen inzetten om grondtroepen te ondersteunen.

De A109 is dan weer de aangewezen helikopter voor het uitvoeren van lichte transportopdrachten en verkennings- en observatiemissies. Die helikopter zal eveneens als vliegend commando- en communicatieplatform worden ingezet. De kranige Sea King ten slotte zal op het einde van zijn operationele leven nog beperkte steun geven aan de landoperaties.

De Landcomponent van haar kant zal de nodige steun leveren om de trainingsdoelen van de helikoptersmaldelen te kunnen verwezenlijken. Om het 18de smaldeel optimaal voor te bereiden op het transporteren van materieel dat onder de Caiman aan een slinger wordt opgehangen, zal een deel van de hijstuigen in de 1 Wing in Bevekom worden geplaatst. Het Mobile Air Operations Team (MAOT) van de Landcomponent zal instaan voor het onderhoud en de herstelling van die hijsuitrusting.

De wederzijdse steun verloopt zonder kostenuitwisseling. Beide partners verbinden zich ertoe in het geval van een gezamenlijke ontplooiing de kosten van hun eigen personeel te dragen.