-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Godetia helpt Afrikaanse marines versterken

Godetia helpt Afrikaanse marines versterken

 

Van 7oktober tot 15 december neemt het commando- en steunschip A960 Godetia, nu al voor de vijfde keer, deel aan de Maritime Capacity Building (MCB) opdracht van de Verenigde Naties. Doel is de Afrikaanse kustwachten beter in staat te stellen op te treden tegen bedreigingen op zee. 

Vooral piraterij is nog steeds een groot probleem in de Golf van Guinee. Gewapende overvallen op schepen vormden het afgelopen decennium een steeds grotere bedreiging voor veilige scheepvaart in de regio. Dat bracht ook een grote druk op de economische ontwikkeling van de landen aan de Golf –en bij uitbreiding het hinterland- met zich mee. In 2011 besloten de VN ertoe als antwoord het Maritime Capacity Building op te starten. De deelnemende partnerlanden uit Europa en de Verenigde Staten reiken in eerste instantie de marines van de getroffen Afrikaanse landen allerlei countermeasures aan om de bedreigingen het hoofd te bieden. De lokale marines beschikken meestal wel over patrouillevaartuigen, maar missen vaak vooral de skills om efficiënt op te treden. 

De inzet van het commando- en steunschip A960 Godetia vormt sinds 2012 de belangrijkste Belgische bijdrage aan deze campagnes. Niet alleen de aanwezigheid van het schip zelf in de Golf van Guinee (de Godetia kan niet bijvoorbeeld actief jacht maken op piraten), maar vooral het opleiden van groepjes leerlingen van verschillende Afrikaanse marines, is een belangrijke bijdrage aan het hele project.  

In de loop van de MCB-campagne 2019 kregen op deze manier vijftien leerlingen van de marines van Benin, Togo en Congo een opleiding aan boord van de Godetia. Navigeren, internationale seincommunicatie, omgaan met calamiteiten aan boord, schootstechnieken en boarding, het verlenen van basis medische hulp (basic life savers),… De aangeboden opleidingen bestrijken vrijwel het hele spectrum van de nodige kennis en kunde voor een efficiënte marine. 

De bedoeling is nu dat ook deze lichting, net als hun voorgangers, de opgedane kennis verder verspreiden binnen hun respectieve marines.