-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Glons verliest zijn koepel, niet zijn zicht

Glons verliest zijn koepel, niet zijn zicht

 

De radar van het Control and Reporting Center (CRC) van Glons is op maandag 29 juni definitief tot stilstand gekomen. Al 43 jaar draaide hij ononderbroken om het land te bewaken. Daarnaast maakte de radar ook deel uit van het NAVO-luchtverdedigingssysteem.

De chef Defensie drukte zelf op de stopknop. In het begin van zijn carrière als jachtpiloot stond hij zelf nog in contact met de radarcontroleurs. “Het is een symbolisch moment, maar deze wending heeft ook een praktische kant. De radartechnologie is intussen zo geëvolueerd dat we die van het CRC kunnen stopzetten. Het commandocentrum zal voortaan werken met digitale gegevens van andere radars.”

Het CRC is trouwens een referentie in zijn domein. Het behoort tot vijf Europese centra die het toekomstige controle- en commandosysteem zullen uittesten, het ACCS of Air Control And Command System. Dat systeem zal gegevens uit diverse bronnen bundelen, van militaire en burgerradars, op land of in de lucht, vast of mobiel en van uiteenlopende sensoren.  Die variëteit aan elkaar aanvullende gegevens samenbrengen in één controlesysteem is een hele sprong vooruit in het vak van luchtcontroleur. Het CRC heeft daarbij als grote voordeel dat het beschikt over jong, gemotiveerd en erg competent personeel.

De jongere generatie wil met dezelfde gedrevenheid en professionalisme werken als hun voorgangers gedurende 43 jaren hebben gedaan. Die laatsten waren zichtbaar geraakt, hoewel de meesten als elektromechanicus op de basis blijven werken. “We zijn opgeleid als technicus voor de steunuitrusting van de F-16’s aan de grond (F-16 Ground Support Equipment). We zullen dus onze bezigheid nog hebben zolang de F-16’s in gebruik blijven”, bevestigt adjudant Johan Stassens, radartechnicus. “En we zijn natuurlijk meer dan bereid om ons om te scholen naar een nieuw type jachtvliegtuig”, voegt hij enthousiast toe.

Het ‘heengaan’ van de radar laat niemand onberoerd. Toch zet het CRC van Glons zijn bewakingsopdracht verder. Samen met andere bevoegde instanties blijft het de veiligheid garanderen van gevoelige luchtzones, bijvoorbeeld die boven het Europees Parlement tijdens een risicotop.