-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Genisten voor één dag

Genisten voor één dag

 

Op 17 oktober kreeg het 11 Bataljon Genie enkele werkkrachten in versterking. Dankzij de YOUCA Action Day konden zes jongeren voor één dag als genist aan de slag. Het 'loon' dat ze die dag verdienden ging naar een goed doel: het project TRIAS.

Op hun actiedag moedigt YOUCA jongeren aan om een uitdagende job te zoeken. Het 11 Bataljon Genie stelde telkens twee jongeren tewerk in verschillende specialiteiten. 's Morgensvroeg moesten de kandidaten zich aan het wachtlokaal in Burcht melden. Nadat ze hun persoonlijk beschermingsmateriaal hadden ontvangen, vertrokken ze naar de werf of het oefenterrein.

Eén team ging aan de slag bij de 6de Compagnie Constructie in Leopoldsburg. Daar hielpen ze bij een overkapping, waarvan de muren nog gemetst moesten worden. De jongeren hielpen materiaal aandragen, mortel maken en probeerden ook zelf enkele stenen te leggen.

Een andere ploeg ging mee met het peloton Opleiding Pionier. De kandidaten-pionier zijn bezig met de cursus springstoffen en vernielingen. De adolescenten volgden de opleiding over de veiligheidsmaatregelen en konden toekijken hoe de pioniers enkele vernielingen voorbereidden.

De laatste twee werkkrachten bleven in de kazerne en werden in het onderhoudscomplex tewerkgesteld. In het zog van de mecaniciens sleutelden ze mee aan de militaire voertuigen en tuigen. Ze konden ook een handje toesteken op verscheidene technische werkplaatsen.

De grote voldoening die de zes jongeren overhouden aan de YOUCA Action Day ligt dus niet enkel in hun bijdrage aan het goede doel. Ze mochten bovendien een interessante dag beleven bij het 11 Bataljon Genie.