-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Genie-opleidingen hervatten in Amay

Genie-opleidingen hervatten in Amay


Het Departement Genie van het Competentiecentrum Land uit Amay heeft op 25 mei de genievormingen voor officieren en onderofficieren hervat, net als enkele voortgezette vormingen. Die lagen allemaal tijdelijk stil wegens de maatregelen tegen Covid-19.

Er verschenen zeventig leerlingen op het appel. In de kazerne van Amay zijn enkel het ondersteunend personeel en het noodzakelijke kader voor de vormingen aanwezig. De andere personeelsleden werken nog steeds zo veel mogelijk van thuis uit of zijn beschikbaar om indien nodig opgeroepen te worden.

Om de heropstart van de fysieke lessen voor te bereiden, kwamen de onderrichters al op 18 en 19 mei naar de kazerne. Ze maakten de leslokalen klaar in overeenstemming met de geldende veiligheidsmaatregelen.

Tijdens een bezoek op 20 mei keurden de vakbondsafgevaardigden de toegepaste maatregelen goed. Ze gaven meteen ook groen licht voor de hervatting van de lessen.

Tijdens de quarantaine liepen de lessen voor officieren en onderofficieren door. De leerlingen kregen afstandsonderwijs via allerhande digitale hulpmiddelen. In die periode was er wel een grondige herplanning nodig van sommige vormingsmodules en bepaalde onderdelen werden in tijd beperkt. Dat brengt de verdere planning van de academische opleiding echter niet in het gedrang.

Voor de praktijklessen zijn bepaalde materialen nodig. De beschikbaarheid daarvan bepaalt hoeveel leerlingen de lessen kunnen volgen.

Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden zullen de leerlingen hun vorming met slechts enkele weken vertraging tegenover de aanvankelijke planning beëindigen. Zo is er geen impact op de toekomstige inlijvingen en vormingen in het tweede semester.

#COVID19BELDEF