-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Gemotoriseerde Brigade ziet het levenslicht

Gemotoriseerde Brigade ziet het levenslicht

 

De Medium Brigade is op donderdag 22 november officieel omgevormd tot de Gemotoriseerde Brigade. Dat gebeurde tijdens een ceremonie in Marche-en-Famenne, de thuisbasis van het commando van de nieuwe brigade.

De Medium Brigade bestond tot aan de transformatie uitsluitend uit gevechtseenheden. Met de oprichting van de Gemotoriseerde Brigade komt daar een einde aan. "De belangrijkste missie van de nieuwe brigade is om de effecten van de gevechtseenheden, de gevechtssteuneenheden en andere diensten te synchroniseren", zegt kolonel Jean-Louis Crucifix, de nieuwe commandant van de Gemotoriseerde Brigade. "Dat is nodig om in te spelen op de geopolitieke evoluties en het stijgend aantal dreigingen waarmee België momenteel te maken krijgt."

Wat betekent dit concreet? De Medium Brigade telde voorheen vijf gevechtseenheden: het 1/3 Bataljon Lansiers, het Bataljon Ardense Jagers, het Bataljon Bevrijding - 5 Linie, het Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn - Grenadiers en het Bataljon 12 Linie Prins Leopold – 13 Linie. Die worden nu de gevechtseenheden van de Gemotoriseerde Brigade. Zij krijgen gevechtssteun van het Bataljon Jagers te Paard, het Bataljon Artillerie en het 4 en het 11 Bataljon Genie. Voor de logistieke en communicatiesteun kunnen ze rekenen op respectievelijk het 4 en 18 Bataljon Logistiek en de 4 en 10 Groep Communicatie- en Informatiesystemen (CIS). Later worden nog de oefenkampen van Marche-en-Famenne en Beverlo aan de nieuwe brigade toegevoegd.

Het hoofdkwartier van de nieuwe brigade is opgedeeld in een hoofdkwartier in Leopoldsburg en een in Marche-en-Famenne, waar ook de brigadecommandant zijn bureau heeft. Beide hoofdkwartieren adviseren de brigadecommandant, vormen de link tussen de eenheden van de brigade en organiseren de voorbereiding op en deelname aan binnen- en buitenlandse opdrachten.

"Voor de eenheden verandert er inhoudelijk niets", verzekert de commandant van de Landcomponent, generaal-majoor Marc Thys. "Hun opdrachten blijven dezelfde, maar nu zullen we meer en meer echt in team kunnen samenwerken."