-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Gemeente Boom opnieuw peter van een marine-eenheid

Gemeente Boom opnieuw peter van een marine-eenheid

 

Op vrijdag 7 oktober aanvaardde het korps Operaties van Zeebrugge tijdens de 187ste jaarmarkt het peterschap van de gemeente Boom. Dit gebeurde in de scheepswerf New Belgica, waar een replica gebouwd wordt van het mythische zeilschip van marineofficier Adrien de Gerlache.

De commandant van de eenheid, korvetkapitein Kristof Van Belleghem, ontving de oorkonde van Jeroen Baert, burgemeester van de gemeente Boom en ook reserveofficier bij de marine.

Het korps Operaties van Zeebrugge geeft de operationele aansturing aan de bijdrage van de marine tot de kustwachtstructuur via het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) en aan de kustpatrouilleschepen P901 Castor en P902 Pollux. Daarnaast is het korps verantwoordelijk voor een aantal specifiek nationale operationele capaciteiten zoals de dienst Veiligheid, inlichtingen en operationele data (N2), de Very Shallow Water ontmijningseenheid (VSW) en de officieren van de dienst Naval Control and Guidance of Shipping (NCAGS).

Voor het korps Operaties Zeebrugge is die peterschapsrelatie met de gemeente Boom opnieuw thuiskomen. Van 2006 tot 2014 was Boom al peterstad van een van de Ready Duty Ships: de A996 Albatros. Dit gewaardeerde werkpaard van de marine werd in 2014 uit de vaart gehaald, maar de link met Boom is nooit verloren gegaan.