-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Fregat Leopold 1 vervoegt internationale vloot

Fregat Leopold 1 vervoegt internationale vloot

 

Het fregat F930 Leopold 1 begon afgelopen augustus aan een nieuwe opdracht. Het schip en zijn bemanning maken sinds kort deel uit van een permanente NAVO-vloot: de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG 1).

Luitenant-ter-zee Lucie is de geknipte persoon om de opdracht van de SNMG 1 uit de doeken te doen. Zij is tegelijkertijd navigatieofficier (NAVO), artillerieofficier (ARTO) en commandant ad interim van het departement operaties. Op haar schouders rust dus grotendeels de eigenlijke gevechtsvoering.

Als navigatieofficier superviseert Lucie de wachtofficieren en de kwaliteit van het werk van het brugpersoneel, voor wie ze de opleiding en training verzorgt. Als ARTO is ze verantwoordelijk voor de luchtafweer aan boord van het schip. En als commandant ad interim van het departement operaties zorgt de luitenant-ter-zee ervoor dat de oefeningen vlot verlopen en adviseert ze de commandant van het schip bij tactische beslissingen in gevechtssituaties.

De SNMG 1 is een internationale NAVO-vloot. Tijdens de duur van de opdracht moet elk schip van die groep zich binnen de vijf dagen na activering door de NAVO volledig gevechtsklaar kunnen maken, om gezamenlijk met de andere schepen van de vloot te opereren. "Het doel van de SNMG 1 is om overal ter wereld tussenbeide te kunnen komen. Alle schepen van de groep verkeren in de hoogste staat van paraatheid en zijn permanent bewapend", licht Lucie toe.

De Admiraliteit Benelux (ABNL) ziet erop toe dat de deelname van de Belgische en Nederlandse schepen van de groep goed verloopt. Ieder jaar wijst de ABNL voor zes maanden een fregat toe aan de groep. " De VS heeft Europa dringend opgeroepen om zich meer betrokken te tonen bij de NAVO. Als antwoord daarop heeft de ABNL in de eerste helft van het jaar een Nederlands luchtverdedigings- en commandofregat (LCF) ingezet. Later dit jaar zijn het Belgische fregat F930 Leopold 1 en de Nederlandse F802 Van Speijk aan de beurt.

De groep kwam samen in Brest en stak intussen de Atlantische Oceaan over. Onderweg voerden ze verschillende oefeningen uit onder de bemanningen en tussen de schepen onderling om één naadloos geheel te vormen en de slagkracht en grenzen van de vloot af te tasten. "Het moet gezegd dat het Noorse fregat F314 Thor Heyerdahl en de Amerikaanse destroyer USS Gridley duidelijk meer slagkracht hebben. Wij voelen ons daarentegen als een vis in het water als het over operationele samenwerking gaat. Ter vergelijking: de USS Gridley behoort bij de Stille Oceaan-vloot en was dus voor de start van de oefeningen niet vertrouwd met de NAVO-procedures."

Het is ambitie van de SNMG 1-vloot om zijn slagkracht en sterkte te tonen. De geplande oefeningen zoomen daarom in op elk aspect van maritieme oorlogsvoering. "Tijdens de oversteek van de Atlantische Oceaan voerden we vooral simulaties uit, dus zonder echte vijand", verduidelijkt Lucie. "Na onze tussenstop in Norfolk bracht de US Navy echte tegenspelers in het spel." Die vijanden zette het Amerikaanse ministerie van Defensie in om de vloot voor te bereiden op de jacht op onderzeeërs, luchtafweer en oppervlaktegevechten.

Tijdens de oefening in onderzeebootbestrijding probeert de USS North Dakota, een nucleaire onderzeeër van Virginia-klasse, het escorte van de groep te doorbreken, soms met succes. In het kader van de luchtafweer vliegen Learjets en F18-vliegtuigen af en aan boven de vloot, tot wel vier per dag. Om de oppervlaktegevechten te trainen, moeten de schepen van de vloot het opnemen tegen twee kruisers: de USS Philippine Sea en de USS Monterey. Eerst zitten de schepen elkaar op de hielen en schakelen ze de tegenstander uit met raketten om vervolgens een entering (boarding) te wagen ... Een van de kruisers speelt de rol van een verdacht niet-militair schip dat ze moeten onderscheppen.

De US Navy zet ook een bevoorradingsschip in. Met de hulp van de USS Patuxent kunnen de schepen op volle zee brandstof tanken in een tactische omgeving. "Positief aan dergelijke oefeningen zijn de middelen die de VS inzet om de SNMG 1-vloot zo goed mogelijk voor te bereiden. Zo'n machtsontplooiing heb ik nog nooit in Europa gezien. De oefeningen zijn dan ook bijzonder realistisch. We leren voortdurend bij en worden steeds beter", voegt Lucie eraan toe.

Aan boord van elk schip wordt het kunnen van de bemanning op de proef gesteld met twee soorten oefeningen: externe oefeningen, waarbij de eerdergenoemde middelen worden ingezet, en interne oefeningen. "De bedoeling van de interne oefeningen is om de hele bemanning correct te leren reageren op brand, averij en andere incidenten", legt ze uit. Snel reageren, de schade beperken, de situatie stabiliseren en het probleem oplossen: alleen dan kunnen schip en bemanning worden gered. Wat de interne gevechtstraining betreft, heeft het commando een beurtrol opgesteld. "Om de drie dagen is er een evenement waarbij de hele bemanning betrokken is. Daarna volgt er een onderhoudsdag en een dag voor militaire administratie, want zelfs tijdens een missie kunnen we daar niet onderuit."

De SNMG 1 staat op het punt om de andere NAVO-vloten te vervoegen. Na een tussenstop in New York gaat de flottielje richting Halifax en vervolgens richting St.-John. Tuseen die twee Canadese havens zal de maritieme NAVO-oefening Cutlass Fury plaatsvinden. Voordat de operatie eind 2019 wordt afgerond, houden ze voor de Spaanse kust nog een tweede grootscheepse oefening: Dynamic Mariner.