-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Frankrijk erkent Belgische militaire luchtvaarttechnici

Frankrijk erkent Belgische militaire luchtvaarttechnici

 

Tijdens de Le Bourget International Paris Air Show heeft Frankrijk de Belgische militaire luchtwaardigheid of airworthiness erkend. Dat duidt aan hoe geschikt een luchtvaartuig is om veilig te vliegen.

De wederzijdse erkenning betekent dat een land technische activiteiten kan uitvoeren op vliegtuigen van zijn partners. Daarbij controleert een erkende luchtwaardigheidsautoriteit dat de technici beschikken over een bepaald niveau van technische deskundigheid en veiligheid.

Divisieadmiraal Yves Dupont, vertegenwoordiger van de Belgische Militaire Luchtwaardigheidsautoriteit (BMAA) en commandant van de divisie Systemen bij de Algemene Directie Material Resources, ontving op 18 juni het certificaat van wederzijdse erkenning van de Franse brigadegeneraal Laurent Aubigny van de Direction de la Sécurité Aérienne d'Etat (DSAE). Die protocolceremonie maakte deel uit van een breder samenwerkingsproject tussen verschillende lidstaten van het Europees Defensieagentschap (EDA) op het gebied van navigatie in het luchtruim, of airworthiness.

Een toenemend aantal landen past militaire luchtwaardigheidsnormen toe die het EDA heeft ontwikkeld. Op die manier kunnen fabrikanten ook van een gestandaardiseerde militaire luchtvaartmarkt profiteren.

In 2008 besliste de toenmalige Minister van Defensie officieel dat het departement zou deelnemen aan het luchtwaardigheidsprogramma van het EDA. Dat laat toe om de veiligheid tijdens militaire luchtvaartactiviteiten en de operationele samenwerking met onze partners te verbeteren.

Onze militaire experten sloten zich in 2014 aan bij de nieuw opgerichte Belgische Militaire Luchtwaardigheidsautoriteit (BMAA). Zo kunnen ze die nieuwe technische normen voor luchtwaardigheid in de Defensiesector toepassen. Die normen houden streng toezicht op de ontwerp- en productieactiviteiten van militaire vliegtuigen, en op het onderhoud en de opleiding van de verantwoordelijke luchtvaarttechnici.

De ceremonie op het luchtvaartsalon van Le Bourget bekroont de inspanningen op het gebied van luchtvaartveiligheid die Defensie de afgelopen tien jaar heeft geleverd. Na de Verenigde Staten en Duitsland is Frankrijk het derde land dat de Belgische militaire luchtwaardigheidsautoriteit erkent. Ook Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en zelfs Zwitserland ontvingen het certificaat. Inmiddels heeft de Belgische Militaire Luchtwaardigheidsautoriteit (BMAA) vijf cruciale partners erkend: Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten, Spanje en Nederland.