-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Frankrijk en België vergaderen over nieuwe landvoertuigen

Frankrijk en België vergaderen over nieuwe landvoertuigen

 

Het directiecomité dat zich hierover buigt, kwam op 12 december voor het eerst samen. Dat comité zet de grote lijnen uit van de samenwerking en het toezicht erop. Op 7 november 2018 ondertekenden de Franse Defensieminister Florence Parly en haar toenmalige Belgische collega Steven Vandeput hierover al een akkoord.

Frankrijk en België werken samen aan het Scorpion-programma om de Belgische pantservoertuigen van de Gemotoriseerde Brigade en van de Franse middelzware pantservoertuigen te vernieuwen. Dat garandeert dat ze maximaal samenwerken tijdens militaire operaties.

Het Scorpion-programma gaat verder dan alle andere concepten die momenteel ontwikkeld worden in Europa of zelfs binnen de NAVO. In dit systeem zijn de Belgische en Franse militairen en hun wapensystemen met elkaar verbonden en wisselen ze voortdurend informatie uit.

In 2025 krijgt onze Landcomponent de eerste voertuigen: 382 polyvalente pantservoertuigen van het type Griffon en 60 verkennings- en gevechtsvoertuigen van het type Jaguar. Beide types zijn volledig uitgerust volgens de principes van het programma.

Luitenant-generaal Rudy Debaene, de nationale bewapeningsdirecteur, en generaal-majoor Marc Thys, de commandant van de Landcomponent, zijn allebei covoorzitter in het directiecomité. Daarin zetelen ze samen met hoge Franse vertegenwoordigers.

Tijdens de eerste vergadering lanceerden ze officieel het werk van drie stuurcomités. Die bekijken hoe beide landen hun capaciteiten kunnen gelijkschakelen, hoe ze voor hun bewapening kunnen samenwerken en hoe het toezicht verloopt op de aankoop van het materieel.

Het directiecomité stelde nog een routekaart op voor elk stuurcomité. Tot slot ondertekenden de covoorzitters het 'Staatkundig Beheersplan' van het partnerschap.