-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Field Accomodation Unit helpt Covid-19 bestrijden

Field Accomodation Unit helpt Covid-19 bestrijden

 

De Field Accomodation Unit (FAU) levert achter de schermen een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen het coronavirus. Een overzicht van de installaties die ze in eigen land hielpen opzetten.

De Field Accomodation Unit uit Bevekom is een eenheid van de Landcomponent die andere eenheden ondersteunt door het opzetten en installeren van tijdelijke infrastructuur. In normale omstandigheden doet de FAU dit voor alle componenten van Defensie tijdens hun operaties. Sinds maart 2020 zet de FAU ook middelen in voor de diensten die ingezet zijn in de strijd tegen het coronavirus.

Op 26 maart installeerde de FAU een burelencomplex voor de Task Force 5 in het kwartier Majoor Housiau in Peutie. Die Task Force 5 'Distributie en Logistiek' is verantwoordelijk voor de verdeling van medisch materiaal door Defensie over het ganse grondgebied.

Op vraag van en in samenwerking met de stad Luik zette de FAU op 27 maart een installatie met douchecontainers op voor de daklozen uit de stad.

Om de rekruterings- en vormingsdoelstellingen van Defensie te bereiken, ondersteunt de FAU ook de vormingscentra. Zo installeerde ze op 30 april een briefingzaal, een voorbereidingslokaal voor de leerling-piloot en een lokaal om de vluchten voor te bereiden ten bate van de pilotenopleiding bij het Competentiecentrum Luchtcomponent (CC Air) in Bevekom.

Op 7 mei installeerde de FAU een refter voor de nieuwe rekruten in de Koninklijke School voor Onderofficieren in Saffraanberg.

#COVID19BELDEF