-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Felle sneeuw verrast transmissie-oefening

Felle sneeuw verrast transmissie-oefening

 

De hevige sneeuwval van 11 december greep heel het land bij de keel. Ook de transmissie-oefening Prontex in Leopoldsburg bleef niet gespaard.

In en rond de kazerne van Leopoldsburg is de halfjaarlijkse oefening Prontex zijn tweede week ingegaan. Waar de eerste week gericht was op het aanleren van nieuwe technieken voor communicatie- en informatiesystemen (CIS), staat de tweede in het teken van de toepassing.

Op maandagochtend 11 december was er nog geen vuiltje aan de lucht, of beter: geen vlokje. Omstreeks negen uur stak Koning Winter zijn neus aan het raam, met een dik sneeuwtapijt tot gevolg. Verkleumde handen, geschaarde voertuigen en beperkte zichtbaarheid bemoeilijkten de opbouw. De eerste dag van Prontex toonde alvast dat een planning maar geldig is tot de uitvoering start …

Het Defensiepersoneel moet met onverwachte weersomstandigheden leren omgaan, dit was daarop geen uitzondering. Iedereen let natuurlijk op de vereiste veiligheidsmaatregelen, maar sneeuw of niet, de oefening gaat voort.