-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

EUTM Mali: meer dan training alleen

EUTM Mali: meer dan training alleen

 

De Europese trainingsmissie in Mali (EUTM Mali) kan met redelijk indrukwekkende cijfers uitpakken. Sinds in 2013 het eerste mandaat van de missie inging, hebben ze al zo'n negenduizend Malinese soldaten opgeleid. Dat is echter niet haar enige opdracht. Op structureel niveau draagt de Advisory Task Force van de EUTM zijn steentje bij.

De Advisory Task Force of ATF geeft op strategisch en regionaal niveau advies aan het ministerie van Defensie, de Malinese legerautoriteiten en de hoofdkwartieren van de militaire regio's. Hun hoofdtaak is om het Malinese leger te begeleiden en te evalueren in zijn structurele hervormingen.

"Binnen de Advisory Task Force ben ik raadgever human resources", vertelt Bart, een van de Belgische militairen die momenteel in Mali aan het werk is. "De ATF bestaat uit een kleine dertig raadgevers uit negen landen. We stellen onze expertise ter beschikking in domeinen zoals training en operaties, logistiek, communicatiesystemen, inlichtingen en veiligheid, doctrine, financieel beleid en humanitair recht."

"Voor we aan een project beginnen, zorgen we voor een goede vertrouwensband met onze Malinese collega's", gaat Bart verder. "Dat vergt tijd en geduld, maar het is de moeite waard. Ik geef echter toe dat het soms moeilijk is. De Europese en Afrikaanse interpretatie van het begrip 'tijd' komen niet altijd overeen. We mogen trouwens niet vergeten dat het land nog steeds in staat van oorlog is. Het is voor hen niet evident om tegelijk te herstructureren, te trainen, op te leiden en operaties uit te voeren. Daarom doen wij er alles aan om hen in die uitdaging bij te staan."