-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

EUBG: van Leopoldsburg naar Rome, planning op het hoogste niveau

EUBG: van Leopoldsburg naar Rome, planning op het hoogste niveau

 

Van 6 tot 23 oktober nemen een veertigtal militairen van het hoofdkwartier van de Europese Unie Battlegroup (EUBG 2014-2) deel aan de Europese oefening Multilayer 2014. Tijdens deze oefening wordt de EUBG geactiveerd voor een Europese opdracht in een fictief Oost-Afrikaans land.

Het doel van de oefening is om de crisismanagementcapaciteit van de Europese Unie te trainen. De volledige procedure vanaf de beslissing om in te grijpen tot de goedkeuring van het militaire plan wordt behandeld. Hierbij komen verschillende niveaus binnen Europa in actie.

Tijdens de oefening beslist de EU om naast een civiele missie ook een snelle reactie-eenheid te sturen naar het conflictgebied. Zo wordt de EUBG 2014-2 geactiveerd. Deze EUBG onder Belgische leiding heeft een hoofdkwartier of Force Headquarters in Leopoldsburg en later in het conflictgebied zelf. Het Belgische hoofdkwartier werkt tijdens deze oefening samen met het operationele hoofdkwartier in Rome.

Het Belgische hoofdkwartier wordt tijdens de planningsfase versterkt met een Italiaans detachement van communicatiespecialisten. Zij zorgen ervoor dat er een rechtstreeks beveiligd net ligt tussen Leopoldsburg en Rome.

Bovendien verplaatsen enkele specialisten van het hoofdkwartier van de EUBG 14-2 zich tijdens deze oefening tussen de verschillende planningsorganen: European Union Military Staff in Brussel, het operationele hoofdkwartier in Rome en het Force Headquarters in Leopoldsburg.

De militaire planners van de beide hoofdkwartieren in Rome en Leopoldsburg werken nauw samen om een coherent plan voor te stellen aan de politieke beslissingnemers. De EUBG, actief op verschillende niveaus, is er klaar voor.