-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

EUBG-staf stoomt zich klaar

EUBG-staf stoomt zich klaar

 

De Belgische staf bereidt zich voor om vanaf juli 2014 het leiderschap over de European Union Battle Group (EUBG) over te nemen. Daarvoor namen ze in november 2013 in het Nederlandse Amersfoort deel aan de internationale oefening Adjacent Lowlands.

Binnen een muur van prikkeldraad staat een groot tentenkamp opgesteld. De vlaggen van België, Nederland, Spanje, Luxemburg, Duitsland en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië wapperen er naast elkaar. "Welkom in het EUBG-hoofdkwartier in het fictieve land Blueland", zegt kolonel Philippe Boucke, commandant van de EUBG-troepen. Hij heeft de leiding over bijna 200 militairen in het hoofdkwartier. Die sturen op hun beurt zo'n 3.000 fictieve soldaten aan op het terrein.

Adjacent Lowlands is een statische oefening waarbij de staf om de haverklap geconfronteerd wordt met problemen. Ook tijdens een echte operatie kunnen ze te maken krijgen met een helikoptercrash, een auto-ongeval of een gesneuvelde militair. Het is dus essentieel dat ze zich degelijk voorbereiden op het EUBG-leiderschap. "Hier testen we alle procedures waarmee we tijdens een operatie problemen het hoofd bieden", gaat kolonel Philippe Boucke verder. "Sommige procedures behouden we, andere veranderen of verbeteren we."

België is niet aan zijn proefstuk toe. In 2009 had het al eens de leiding over de EUBG. Toen creëerde ons land een oefenscenario met incidenten. En dat script gebruikte de Nederlandse luitenant-kolonel Lars De Jonge nu om Adjacent Lowlands uit te tekenen. "Elke keer herschrijven we het scenario en telkens wordt het beter en beter", vertelt hij.

Adjacent Lowlands is de eerste grote voorbereidende oefening op het Belgische EUBG-leiderschap. Uiteindelijk zullen al die voorbereidingen in juni 2014 uitmonden in een grootschalige test: Quick Lion. Aan die oefening zal elk niveau deelnemen, van soldaat tot generaal.