-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Einde van het Belgische commando over de Europese Trainingmissie in Mali

Einde van het Belgische commando over de Europese Trainingmissie in Mali

 

België heeft op 31 januari 2018 de leiding van de Europese trainingsmissie in Mali (EUTM Mali) overgedragen aan Spanje. Brigadegeneraal Bart Laurent, tot voor kort commandant van de trainingsmissie, gaf tijdens een plechtigheid in de Malinese hoofdstad Bamako het bevel over aan zijn Spaanse collega, brigadegeneraal Enrique Millán Martínez.

EUTM Mali stond vanaf 3 juli 2016 19 maanden lang onder Belgisch bevel. In die periode hebben drie Belgische generaals de missie succesvol geleid. Van 3 juli 2016 stond EUTM Mali onder het bevel van brigadegeneraal Eric Harvent, die op tot 19 december 2016 de fakkel doorgaf aan generaal-majoor Peter Devogelaere. Van 12 juli 2017 tot 31 januari 2018 ten slotte voerde brigadegeneraal Bart Laurent het commando over de trainingsmissie.

Met deze bevelsoverdracht komt er dus een einde aan dat Belgische commando, en meteen ook aan de grootste buitenlandse opdracht van de Landcomponent. De grote inzet van België benadrukt niet alleen zijn sterk engagement voor de operaties onder Europese vlag, maar ook het belang dat het hecht aan de stabiliteit in de Sahel-regio.

De trainingsmissie kan indrukwekkende cijfers voorleggen: vanaf het begin van het eerste mandaat in 2013 hebben de Europese trainers al 11.500 Malinese soldaten opgeleid, of een derde van de Malinese strijdkrachten. Zij kunnen na de opleiding hun kennis doorgeven aan hun collega's. Defensie kan met andere woorden terugblikken op een zeer geslaagde missie.

De plechtigheid werd bijgewoond door minister van Defensie Steven Vandeput, de vicechef Defensie viceadmiraal Michel Hofman, de Spaanse minister van Defensie Maria Dolorès de Cospedal en verschillende Malinese authoriteiten.