-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Eerste Maritime Award uitgereikt

Eerste Maritime Award uitgereikt

 

De Belgische Maritieme Liga (BML) heeft op 7 januari zijn Maritime Award 2018 toegekend aan Fregat Kapitein Peter Ramboer van de Marine Component. Deze onderscheiding beloont zijn maritiem engagement in het voorbije jaar.

In januari 2018 nam Fregat Kapitein Peter Ramboer het bevel over van de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG 1), een mijnenbestrijdingseskader van de NAVO.

Met het bevel over meer dan 300 bemanningsleden uit tien verschillende landen verzekerde hij een zeegebied dat zich uitstrekte van de Poolcirkel tot het Kanaal met inbegrip van de Baltische Zee. Hiermee was hij de eerste Belg in zes jaar die opnieuw het commando op zich nam van het NAVO-eskader.

In het netwerk van de maritieme wereld zijn tal van Belgische professionals dagelijks met volle overtuiging in de weer om onze maritieme welvaart en veiligheid vorm te geven. Om die reden besloot De BML om voortaan de BML Maritime Award uit te reiken aan een persoon of organisatie die zich het voorbije jaar bijzonder heeft onderscheiden.

Fregat Kapitein Peter Ramboer viel gisteren op de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen de eer te beurt de eerste laureaat te zijn van deze onderscheiding . Het voorbije jaar bracht hij zijn missies tot een goed eind en wist in de meest delicate situaties de juiste beslissing te nemen. Op 14 januari zal hij het bevel in Kopenhagen overgeven.