-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Eerbetoon aan de opperste bevelhebber

Eerbetoon aan de opperste bevelhebber

 

Aan het koninklijk paleis in Brussel heeft op zondag 15 november 2015, Koningsdag, een bijzondere aflossing van de wacht plaatsgevonden. De korpscommandant van het detachement drukte in naam van het volledige Defensiepersoneel zijn diepe loyauteit en onkreukbare toewijding uit aan onze vorst.

Op de esplanade van het koninklijk paleis, onder de ramen van de werkruimte van de koning, vond een militaire parade plaats. De opkomende en afgaande wacht van het 4 Bataljon Logistiek paradeerde voor de genodigden en de vertegenwoordiger van de Koning, generaal Jef Van den put, de chef van het Militaire Huis van de Koning

De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen vrolijkte de plechtigheid op, waarbij traditiegetrouw de vorst nooit aanwezig is. Op het Paleizenplein luisterden alle aanwezigen ingetogen naar de Brabançonne, waaronder de chef Defensie, generaal vlieger Gerard Van Caelenberge en Defensieminister Steven Vandeput.