-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Eén voor allen, allen voor één

Eén voor allen, allen voor één

 

In het Competentiecentrum Rollend Materieel en Bewapening (CC R&A) in Rocourt werken militairen met erg veelzijdige competenties. Enkele van hun specialiteiten zijn ballistische testen, metrologie en het vervaardigen van stukken. Hier spannen ongeveer duizend werknemers van de Algemene Directie Material Resources (DG MR) zich in voor de vier Defensiecomponenten. Zij ondersteunen zowel de eenheden als de operaties. Onder hen, een enthousiaste en boeiende draaier-frezer.

Fabrikant van stukken voor Defensie

Korporaal Michaël Happaerts van het CC R&A is een van die werknemers in de schaduw. Hij vervaardigt zowel een onderdeel van het hydraulisch systeem van de F-16, een gereedschap om het vizier van de mitrailleur .50 te herstellen of een van die noodzakelijke haken voor de stoelen van de marine. Dankzij zijn A2-diploma elektromechanica, specialisatie gereedschapswerktuigen, heeft de ex-commando zich tot zijn grote vreugde kunnen omscholen tot het beroep van draaier-frezer: "Elk jaar vervaardigen wij ongeveer 35.000 stukken voor gans Defensie."

De grondstof voorbereiden, de machine programmeren om het eerste stuk te maken en dan beginnen met de productie in serie: al die stappen hebben geen enkel geheim meer voor hem: "Waarschijnlijk zijn er bij Defensie geen tien mensen met onze capaciteiten." Michaël is trots op zijn werk en iedereen mag het weten: "De vier componenten hebben al kunnen genieten van de stukken die wij fabriceren!"

Kunnen privéfirma’s die stukken niet vervaardigen?

"Dat meen je toch niet? Sommige van hun stukken moeten wij zelfs bijwerken. Zonder ons werk zouden we hun stukken niet op ons materiaal kunnen installeren. Bovendien lonen sommige stukken de moeite niet voor een privéfirma, omdat wij vaak werken met kleine, niet-rendabele hoeveelheden. De reden waarom Defensie bij ons langs komt, is omdat het ministerie via het CC R&A heel wat kan besparen." Michaël zoekt een voorbeeld uit zijn voorraad: "Dit stuk hier kost in de burgerij tienduizenden euro’s, wij fabriceren het voor minder dan duizend euro!"

Hoe heeft Defensie je talent ontdekt?

"Dat is puur toevallig gebeurd. Na een opdracht in ex-Joegoslavië heb ik ernstige medische problemen gehad. Ik was naar Defensie gekomen om mijn vaderland te dienen en ik heb moeten vechten om te mogen blijven. Ik werd overgeplaatst naar het CC R&A en kon in september 2013 beginnen in de functie van draaier-frezer. Werken? Je moet het me geen tweemaal vragen. Bovendien er is niemand die dit werk doet, zelfs niet in de privé. Plannen lezen en vertalen, de frees programmeren en de grondstof omzetten, er is in Defensie slechts één man die dat allemaal doet." 

Je bent dus een werker in de schaduw?

"Ja, het is waar, we staan niet in de schijnwerpers tijdens operaties of persbezoeken. Maar mijn team en ik, wij werken samen voor Defensie en de verwezenlijking van zijn grootste doelstellingen. We zijn één grote familie en het is vaak alle hens aan dek om de nodige stukken te fabriceren voor de voortzetting van de operaties. In het CC R&A vinden ze altijd een oplossing want de ingenieurs, tekenaars en technici zitten allemaal samen in dezelfde eenheid. Het is bijvoorbeeld dankzij ons dat in 2015 een van onze operaties kon beginnen. Wij hebben toen in allerijl de adapters gemaakt om de noodzakelijke munitie te kunnen gebruiken. Bij ons zijn er geen problemen, enkel oplossingen!"

Op welk stuk ben je het meeste trots? 

"Eigenlijk niet echt één in het bijzonder. Sommige zijn eenvoudig om te fabriceren en vragen weinig energie, anderen zijn zeer complex en zijn echte uitdagingen. Wat ook de uitdaging is, hetgeen ons trots maakt, is dat we weten dat al die stukken dienen voor onze collega’s op het terrein!"