-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Een toonbeeld van samenwerking

Een toonbeeld van samenwerking

 

Op vrijdag 7 juli werd het vernieuwde Sbis-gebouw in de marinekazerne Luitenant-ter-zee V. Billet plechtig ingehuldigd door de commandant van de Marinecomponent, divisieadmiraal Wim Robberecht en verschillende vertegenwoordigers van de VDAB.

De facto is de VDAB een strategische partner van de marine. Op internationaal vlak wordt regelmatig de Belgische-Nederlandse samenwerking geprezen maar op Belgisch vlak is de samenwerking met de VDAB een voorbeeld van interdepartementale samenwerking. Zoals ontdekkingsreizigers varen we soms in ‘onbekende waters’ maar de kust ziet er veelbelovend uit.

De samenwerking met de VDAB is niet recent, maar is wat de maritieme opleiding betreft de twee laatste jaren wel in een stroomversnelling beland. Een mooi voorbeeld van die samenwerking is de renovatie van de Sbis-blok, de vroegere kantine van de toenmalige binationale commissariaatsschool. In het kader van het programma ‘Werkplekleren’ hebben stagiairs van de VDAB die volledig gerenoveerd met middelen van Defensie. Het volgende project – ‘Groen’ – wordt het vrijmaken van het jaagpad rond de kazerne, dat al twintig jaar door onkruid en struiken overwoekerd wordt.

Ook in de vorming bij het Competentiecentrum van de Marinecomponent zijn er tal van initiatieven. Zo zal vanaf 2019 de vorming matrozen-technici deels bij de VDAB plaatsvinden. Hierdoor ontvangen de leerlingen eveneens een STCW-certificatie: de verplichte maritieme veiligheidstraining voor al wie beroepsmatig op zee vaart.

Marinemensen zijn het gewoon om elkaar te helpen. Het zit in ons DNA. De marine en de VDAB hebben bewust gekozen om samen in zee te gaan. Die samenwerking werkt omdat er een wil is om samen aan de toekomst te werken. Samen hebben we een visie ontwikkeld en er wordt effectief aan gewerkt. Het is inderdaad aan de hand van de sterren dat je je positie en dus je koers bepaalt en niet aan de hand van de lichten van ieder schip dat passeert (citaat van de Amerikaanse generaal Omar N. Bradley).