-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Eén systeem voor militaire en civiele luchtverkeersleiding

Eén systeem voor militaire en civiele luchtverkeersleiding

 

Vanaf december 2019 werken de Belgische militaire luchtverkeersleiders en de civiele luchtverkeersleiders van het Eurocontrol Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) op éénzelfde systeem voor luchtverkeersleiding: het Shared Air Traffic Services System (SAS2). Hiervoor werd de Site Acceptance Test (SAT) succesvol afgerond, een volgende grote stap naar de afronding van het project.

In het Belgische en Luxemburgse luchtruim verzekeren drie onafhankelijke organisaties de luchtverkeersleiding: Defensie leidt het militaire operationele luchtverkeer, en skeyes en MUAC leiden het civiele algemene luchtverkeer in respectievelijk het lagere en het bovenste luchtruim (vanaf 24.500 voet).

De voordelen van een gedeeld systeem voor luchtverkeersleiding zijn talrijk: betere coördinatie tussen civiele en militaire controleurs aan beide uiteinden, verbeterd situatiebewustzijn en verbeterde veiligheid, betere communicatie, schaalvoordelen, systeemovereenkomst, gedeelde instrumenten, gezamenlijke soft- en hardware-upgrades. Allemaal zaken die uiteindelijk tot betere prestaties leiden.

In de afgelopen twee jaar werd het SAS2-systeem volop ontwikkeld om de vereiste functionaliteiten voor de militaire luchtverkeersleiding te integreren in het bestaande luchtverkeersleidingsysteem van MUAC. De nodige hardware werd geïnstalleerd bij skeyes in Steenokkerzeel en op de luchtmachtbasissen van Bevekom, Kleine-Brogel, Koksijde en Florennes.

Op 26 maart 2019 werd de Site Acceptance Test (SAT) succesvol uitgevoerd: een bewijs dat het systeem op verschillende locaties de luchtverkeersleidingsdiensten kan verzekeren voor zowel het militaire als het civiele luchtverkeer. De SAT bestond uit een reeks technische tests. Die werden voornamelijk 's nachts uitgevoerd om zo weinig mogelijk impact te hebben op het MUAC-besturingssysteem. Dit betekent dat het project zich nu in de laatste uitvoeringsfase bevindt.

In de finale fase volgen nu verdere ontwikkelingen om de laatste noodzakelijke functionaliteiten toe te voegen, een intensieve training voor de militaire luchtverkeersleiders en technici in het gebruik en onderhoud van het nieuwe systeem en een aantal resterende installaties. Dan is het systeem tegen eind december gebruiksklaar voor beperkte militaire luchtverkeersleiding. Tegen maart 2020 zal het SAS2-systeem uiteindelijk alle militaire luchtverkeersleiding kunnen ondersteunen.

De ingebruikname van het SAS2-systeem door Defensie valt samen met de verhuis van het militaire Air Traffic Control Center (ATCC) in Semmerzake naar de site van skeyes in Steenokkerzeel. Tegelijkertijd starten Defensie, MUAC en skeyes een studie op om tegen 2025 het huidige systeem voor luchtverkeersleiding van skeyes te vervangen door een Shared ATS System: SAS3. Dan zullen de drie organisaties die het Belgische luchtruim beheren, één enkel luchtverkeersleidingssysteem gebruiken. Zo kunnen ze beter samenwerken in hun dienstverlening en verder bijdragen aan de doelstellingen van de Single European Sky (SES).

 

Dit project wordt medegefinancierd door de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF), een organisme van de EU Innovation and Networks Executive Agency (INEA).