-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Een samenwerking die viraal gaat

Een samenwerking die viraal gaat

 

Het CTMA, een samenwerkingsverband tussen de Defensielaboratoria en de Université catholique de Louvain, heeft eind februari zijn mobiele labo ontplooid in Munchen. Tijdens de veldtest Clueless Snowman gingen ze met hun snelle identificatiemethoden op zoek naar virussen en bacteriën, simultaan met een Duits legerlabo.

Het Centre de Technologies Moléculaires Appliquées (CTMA) is een samenwerkingsverband tussen het labo Bio van de Defensielaboratoria (DLD) en de Université catholique de Louvain (UCL). Dit centrum heeft als hoofdopdracht de snelle identificatie en controle van biologische dreigingen vanuit militaire of terroristische hoek of door een natuurlijke epidemie.

Een van de stokpaardjes van het CTMA is zijn mobiele labo. Dat wordt ontwikkeld in het kader van wetenschappelijke projecten ondersteund door de Europese Commissie en het Europees Ruimtevaart Agentschap. Het mobiele labo werd onder meer al ontplooid tijdens de B-FAST-operatie in Nzerekore, in het bosgebied van Guinee, tijdens de laatste ebola-uitbraak in West-Afrika.

De veldtest in Munchen verliep volgens een strikt scenario, waarbij een uitbraak van onbekende oorsprong werd nagespeeld. De virussen en bacteriën in de oefening waren ongevaarlijk, maar de gebruikte methodes en materialen worden ook in een echte epidemie of crisissituatie ingezet om reële ziektekiemen op te sporen zoals ebola, zika of antrax.

De labo's pasten tijdens Clueless Snowman niet alleen nieuwe technieken toe om onbekende infectieverspreiders te identificeren. Ze maakten ook gebruik van satellietcommunicatie en geolocalisatie van stalen.

Beide teams bespraken en becommentarieerden uitgebreid hun resultaten en methodes. Bovendien wisselden ze tijdens de vijfdaagse oefening materieel, procedures en personeel uit; een unicum volgens beide partijen.

"Zo'n gezamenlijke oefening en een dergelijke opendeurpolitiek, waarbij we de kleinste details delen en het personeel onderdompelen in de werksfeer en procedures van een ander labo, zijn zeldzaam in de biodefensiewereld", vertelt kapitein-commandant Steven Verberckmoes van het labo Bio van Defensie. "Jammer, want zulke gelegenheden zijn uniek om van elkaar te leren, vertrouwen te kweken in elkaars resultaten en zo paraat te zijn om samen te werken in geval van een Europese of internationale crisis."

De oefening leverde voor beide labo's een waslijst op aan heel concrete ideeën voor verbetering, waaraan ze nu verder werken voor de toekomst. Gezien het succes heeft het Instituut voor Microbiologie van de Bundeswehr meteen enthousiast het voorstel aanvaard om deel te nemen aan een nieuwe gezamenlijke oefening, ditmaal in België.