-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Een referentie voor Afrika

Een referentie voor Afrika

 

Kinshasa, de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo. In de Congolese militaire school voor hogere officieren ontmoeten we drie Belgische militairen. Twee van hen begeleiden hier de Congolese lesgevers, de derde geeft raad aan de Congolese generaal die het hoofd is van alle militaire scholen in Congo.

"Samen met mijn collega coachen we een vijftiental lesgevers", gaat commandant Reiner Willemsen van start. "In een recent verleden waren het vooral Belgische militairen die les gaven. Later hebben we Congolese lesgevers gevormd. Nu geven we feedback over de lessen en proberen we het niveau te behouden door een cel methodologie op te richten. Die mensen volgen de docenten op, begeleiden nieuwe lesgevers en zullen voor de continuïteit van de cursus zorgen."

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de Congolezen van a tot z instaan voor de inhoud en de kwaliteit van de cursus. Naast de twee commandanten vertegenwoordigt ook luitenant-kolonel Pierre Pirson hier ons land.

"Ik sta de generaal bij die verantwoordelijk is voor alle militaire scholen in Congo", legt Pirson uit. "Wekelijks spreek ik met verschillende generaals, dus voor de Belgische Defensie is het belangrijk dat ik hier aanwezig ben. Alle invloedrijke personen binnen het Congolese leger ontmoet ik vroeg of laat. Dit kan de samenwerking tussen het Congolese en Belgische leger alleen maar ten goede komen."

Het ambitieniveau van het Congolese leger ligt hoog. "Zij willen graag een referentie worden in Afrika", legt Willemsen nog uit. "Daarom is het van groot belang dat hun hogere officieren degelijk zijn opgeleid. Ze appreciëren onze aanwezigheid dan ook enorm. Hoe je het draait of keert, ons gemeenschappelijk verleden speelt daarin een grote rol."

De hogere officieren die ons passeren, stoppen inderdaad om te vertellen dat ze in Brussel aan de Koninklijke Militair School hebben gestudeerd of elders door Belgische militairen zijn opgeleid. Wat België voor hen betekent, willen zij voor Afrika betekenen. Op dat vlak zijn ze alvast goed op weg. "De laatste twee jaar merk ik een enorme vooruitgang qua kwaliteit en professionaliteit", besluit commandant Willemsen.