-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

“Eén onzekerheid minder”

“Eén onzekerheid minder”

 

In de oude kazerne van Lokandu langs de Congostroom, komt een Belgisch geniedetachement aan. Ze bekijken er samen met de Belgische Technische Coöperatie (BTC) de mogelijkheden om te starten met de ontwerpfase van FAMILO. Dat project helpt een onderdak te bieden aan de families van militairen in Lokandu.

"We zijn hier in Lokandu voor een eerste observatie om de werken in kaart te brengen", vertelt majoor Thierry Walbrecq, verantwoordelijke voor het project FAMILO. "Zo bekijken we de watervoorziening en gebouwen die we moeten renoveren. We willen logementsblokken en nutsvoorzieningen bouwen voor de families van het 322 Bataljon, dat de Belgen hebben opgeleid." Het project FAMILO heeft nog geen vaste vorm maar zijn grotere broer FAMIKI (families van militairen in Kindu) wel.

In Kindu leven achter de bamboeomheining van het Belgische kamp zo'n vijfhonderd families van Congolese militairen van het 321 Bataljon. De bouw van hun huis, kippenkwekerij en school gebeurde onder leiding van de Belgische genie. "We zijn nu de laatste hand aan het leggen aan de toiletgebouwen", vertelt luitenant Pieter Maertens. Hij stond tijdens de zomermaanden aan het hoofd van het geniedetachement in Kindu. "Hierna volgt de bouw van veertien logementsblokken." Samen met de BTC helpt hij de werfleiders met de technische uitvoering van de werken. Ook zoeken hij en zijn team naar oplossingen voor eventuele problemen.

Maar FAMILO en FAMIKI betekenen meer dan families een dak boven hun hoofd geven. Met beide projecten wil Defensie het leven van de Congolese militair stabieler maken. "Door logementen te bouwen voor hun vrouwen en kinderen, nemen we een onzekerheid bij de militairen weg", gaat luitenant Maertens verder." Bovendien hebben ze na hun opdracht aan de Rwandese grens iets om naar terug te keren."