-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Een ondersteunende hand

Een ondersteunende hand

 

De jumping ten voordele van de Stichting Vivat! is een jaarlijks evenement op de kalender van Defensie. Het militaire sportcentrum in Duisburg is al jaren de vaste stek voor de springwedstrijd. De stichting zelf heeft echter vooral een belangrijk sociaal doel.

De Stichting Vivat! bekommert zich al sinds 1967 om het lot van wezen en vooral kinderen met een beperking van militairen of rijkswachters. Bezieler generaal Cornet d’Elzius de Peissant richtte de vzw op en gaf zijn naam aan het tehuis van de stichting in Nijvel. Daar verblijven permanent 42 volwassenen met een mentale beperking. De stichting geniet de bescherming van prinses Astrid en steun van verschillende organisaties, waaronder Defensie.

Met de opbrengst van jaarlijkse solidariteitsacties zoals de jumping, kan de stichting ook mensen buiten het tehuis Cornet financieel ondersteunen. Ze keert die steun uit aan ‘uitgaven die bijdragen aan de fysieke of intellectuele ontwikkeling en de socioculturele integratie’ van de rechthebbenden. Alle militairen, oud-rijkswachters en leden van het burgerpersoneel bij Defensie kunnen bij de stichting een steunaanvraag indienen voor hun kind met een beperking.

Meer informatie over de voorwaarden en de werking van de Stichting Vivat! vind je op haar website.