-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Een nieuwe stap naar meer Europese defensie

Een nieuwe stap naar meer Europese defensie

 

Op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput ging de ministerraad op 22 juni 2017 akkoord om het proces op te starten om een intergouvernementeel akkoord met Frankrijk af te sluiten voor een duurzaam partnerschap rond de gemotoriseerde landstrijdkrachten. Op 29 juni 2017 tekenden de Belgische en Franse Defensieministers een intentieverklaring om die gemeenschappelijke ambitie te bevestigen.

Het voorgestelde partnerschap is een Europese capacitaire defensiesamenwerking via een doorgedreven integratie met de militaire capaciteit van het strategisch partnerland en dit binnen alle ontwikkelingslijnen: doctrine, organisatie, training, materieelbeheer en -onderhoud, leiderschap, personeel, infrastructuur en interoperabiliteit.

Dit programma wordt gekenmerkt door een internationale capacitaire aanpak die veel verder gaat dan de levering van voertuigen en hun logistieke ondersteuning. Traditionele verwerving en gunningswijze zijn bijgevolg uitgesloten door de complexe militair-operationele behoeften. Het is aangewezen om een nauw partnerschap aan te gaan met Frankrijk in het domein van de gemotoriseerde landstrijdkrachten, onder andere voor de verwerving van de gevechtsvoertuigen, de vorming, de logistieke steun en het onderhoud, de training, het configuratiebeheer (met inbegrip van gezamenlijke upgrades), de doctrine, de aansturing, enzovoort. Het eerder noemde spectrum aan uitrustingen en diensten, nodig om een interwapen-gemotoriseerde capaciteit op te bouwen, kan immers niet door één of meerdere privé-entiteiten geleverd worden en valt buiten het toepassingsgebied van de Richtlijn 2009/81/EG.

Om op actieve wijze, via een internationale capacitaire verankering, te streven naar een meer Europese defensie, zullen de eenheden, die momenteel uitgerust zijn met de voertuigen Piranha en Dingo, uitgerust worden met lichte en middelzware versies van een gezamenlijk internationaal gemotoriseerd platform. Het gaat dan om de manoeuvre-, combat support- en combat service support-eenheden van de interwapen-gemotoriseerde capaciteit, met inbegrip van een bepaalde verkennings- en medische steuncapaciteit. Op voertuigvlak betreft het hier middelzware voertuigen van het type Jaguar en lichte voertuigen van het type Griffon.

Het partnerschap zal volledig in werking treden tussen 2025 en 2030.