-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Eén luchtruim, één verkeerssysteem

Eén luchtruim, één verkeerssysteem

 

Vanaf 2024 zullen civiele en militaire luchtverkeersleiders data en diensten met elkaar kunnen uitwisselen. Hiervoor hebben de drie betrokken partijen op 29 november een intentieverklaring ondertekend op de hoofdzetel van Eurocontrol in Brussel.

Defensie, skeyes (vroeger Belgocontrol) en het Eurocontrol Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) willen vanaf 2024 één systeem gebruiken om het Belgische luchtruim te beheren.Het gedeelde systeem voor luchtverkeersleiding (Air Traffic Management: ATM) moet de dienstverlening aan de luchtvaartmaatschappijen verbeteren. Daarom bestuderen de partners nu hoe ze dit systeem in de toekomst kunnen toepassen.

In 2019 zal Defensie zijn luchtverkeerssysteem vervangen door een gedeeldsysteem: SAS2, hetzelfde dat Eurocontrol MUAC al gebruikt. Hiervoor ondertekenden Defensie en MUAC in december 2016 al een akkoord.

Nadien wil skeyes zijn ATM-systeem vervangen door één gedeeld systeem voor de drie partijen die luchtvaartnavigatiediensten verlenen in het Belgische luchtruim: SAS3. Met dit baanbrekende project kunnen civiele en militaire luchtverkeersleiders data en diensten met elkaar uitwisselen. Het vermindert de versnippering van het Europese netwerk en biedt de luchtvaartmaatschappijen aanzienlijke voordelen inzake veiligheid, capaciteit, efficiëntie en betrouwbaarheid. Een gedeeld systeem maakt het ook gemakkelijker om te zorgen dat de ATM-diensten in noodgevallen elkaars rol kunnen overnemen.

"We kunnen die voordelen beamen", zegt generaal-majoor Goetynck, chef van de divisie Communicatie & Infrastructuur van de Algemene Directie Material Resources. "Het feit dat de drie luchtvaartnavigatiediensten met hetzelfde systeem gaan werken, zal zorgen voor een vlottere coördinatie en communicatie. Dat komt dan weer de vliegveiligheid ten goede", verduidelijkt generaal-majoor vlieger Vansina, de commandant van de Luchtcomponent.

"We hebben al een hele weg afgelegd om de civiele en militaire luchtverkeersleiding in elkaar te integreren", zegt Johan Decuyper, de CEO van skeyes. Tegen eind 2019 zou de verhuis van het militaire luchtverkeersleidingscentrum naar de skeyes-site in Steenokkerzeel rond zijn, de eerste stap op weg naar een echte co-locatie.

Medegefinancierd door de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen.