-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Een internationale toekomst tegemoet

Een internationale toekomst tegemoet

 

In het kader van de gevorderde stafcursus voor de officieren van Defensie vond tussen 14 en 23 mei The Combined Joint European Exercise (CJEX) in de Koninklijke Militaire School (KMS) in Brussel plaats. Cursisten uit vier verschillende naties werkten gedurende deze twee weken intensief samen om een volgende stap in hun carrière als officier te kunnen zetten.

Omdat vrede en veiligheid over de landsgrenzen heen gaan, zijn multinationale samenwerkingen zeer belangrijk. Defensie speelt daarin een sleutelrol en er moet dan ook tijdig de focus op gelegd worden. CJEX stoomt officieren uit België, Nederland, Ierland, Portugal en Zweden klaar om in hun verdere carrière een staffunctie op te nemen binnen internationale organisaties zoals de NAVO, VN of de Europese Unie.

De CJEX is ondertussen aan zijn 16de editie toe en voor deze editie neemt Defensie de organisatie op zich. Dit wil echter niet zeggen dat de cursus zich uitsluitend in België afspeelt. Zoals voorgaande jaren zijn de cursisten verdeeld over verschillende naties. Dit jaar zijn dat België, Portugal en Ierland. In elk van die landen vormen militairen uit de verschillende landen afzonderlijke planningsgroepen.

Tijdens de cursus doorlopen de planningsgroepen een periode van twee weken waarbij ze op operationeel niveau leren samenwerken. Binnen dit planningsproces krijgen de cursisten een fictief scenario voorgeschoteld waarbij er in een land crisis heerst. Door samen te werken en met goed overleg moeten de militairen een juiste analyse maken om die crisissituatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen.

Met CJEX zijn de cursisten niet aan hun proefstuk toe. Deze fase is een van de vele die de officieren moeten doorlopen gedurende hun Advanced Staff Course. Door een goed resultaat af te leveren, kunnen de cursisten bewijzen dat ze klaar zijn om binnenkort op internationaal niveau een volgende stap in hun carrière te zetten.