-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Een duwtje voor de Congolese genieschool

Een duwtje voor de Congolese genieschool

 

Alle kaderleden van de Congolese genie krijgen hun opleiding aan de genieschool van Likasi. Die is volop aan het herstructureren. Een Belgisch detachement begeleidt hen daarbij en geeft hen raad.

"Ik ben de chef van de instructiepool", stelt kapitein Gérard Ngwe zich voor. "Met de hulp van het Belgische detachement voeren we momenteel een volledig nieuwe organisatiestructuur in. We organiseren de opleidingen in drie vakrichtingen, telkens ingedeeld in cellen en ondercellen. Door die herstructurering kunnen de instructeurs hun kennis en verantwoordelijkheden delen. Ze werken samen en ondersteunen elkaar in hun werk. De tijd van één onvervangbare instructeur is voorbij."

Door de instructeurs in cellen te verdelen, kunnen de lessen toch doorgaan wanneer een instructeur afwezig is. Voor de instructeurs is het even een knop omdraaien, want voordien gaven ze slechts één vak. "Toen was de instructeur bijna heer en meester over zijn vak", gaat kapitein Ngwe verder. "Nu begrijpen de instructeurs het nut van de herverdeling en zijn ze er tevreden over."

De herstructurering laat zich ook op het terrein voelen. De school bouwt een volledig nieuw gebouw voor de instructeurs. Hier voeren de cursisten constructiegenie hun praktijkwerk uit. Na de funderingen en het metselwerk, maken ze kennis met alle technische aspecten. Het gebouw zal bestaan uit een grote vergaderzaal voor de instructeurs en het kantoor van de chef van de instructiepool.

Door de instructeurs te coachen en de staf raad te geven, versterkt het Belgische detachement de werking van de school. Dat is belangrijk, want als enige genieschool in het hele land heeft ze een kapitale opdracht. De kaderleden die er afstuderen vertrekken naar eenheden over heel het grondgebied. Dit jaar krijgen ze een bijzondere opdracht aangezien een volledige compagnie gevechtsgenie bij de 31ste snellereactiebrigade die volledig opgeleid is door de Belgen, komt.

De beste kaderleden van de genie gaan naar Kindu om daar paracommandosoldaten voor de gevechtsgenie op te leiden. Die nieuwe compagnie zal eind 2016 operationeel zijn en de brigade vervoegen, naast de drie paracommandobataljons en de verkenningscompagnie.