-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Dynamic Mariner opent zeewegen

Dynamic Mariner opent zeewegen

 

Ten zuiden van Spanje heeft het fregat Leopold 1 in de Baai van Cadiz deelgenomen aan de NAVO-oefening Dynamic Mariner. "Daarmee keren we terug naar onze corebusiness, die van de high end warfare", aldus fregatkapitein Frederik Van de Kerckhove.

De Leopold I maakt sinds begin augustus deel uit van het NAVO-eskader Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), een van de vier NAVO-vloten die steeds ter beschikking staan in geval van een crisis op zee.

In 2020 plaatst Spanje zich in de commandostoel van de maritieme NAVO-troepen de NATO Response Force. Het mag dus niet verbazen dat Dynamic Mariner plaatsvindt in de Golf van Cadiz, vlak aan de Straat van Gibraltar. Meteen vormt de oefening een soort examen voor de Spaanse staf, dat zichzelf hiermee voor dat commando wil certificeren.

Tijdens dit gesimuleerde commando volgt de oefening een scenario dat geënt is op de situatie in de Baltische Zee. "Hiermee toont de NAVO het belang dat het aan die regio hecht", vertelt de commandant van het fregat. "Ook de Straat van Gibraltar biedt een unieke omgeving om dergelijke scenario's te trainen. Zo scherpen we de corebusiness van de NAVO aan: de zeewegen of sea lines of communication openhouden."

Dynamic Mariner verloopt als een klassieke oefening. "In de eerste week polsen de deelnemers van de trainingsgroepen elkaars sterktes en zwaktes aan de hand van geplande maneuvers. De tweede week concentreren ze zich meer op het tactische aspect: reageren op incidenten terwijl ze gebeuren", gaat Van de Kerckhove verder.

"We focussen ons hier op high end warfare, om voorbereid te zijn op een artikel 5-operatie." Dat artikel betekent dat bij een aanval op een van de NAVO-lidstaten, de andere ingrijpen tegen de agressor. "Dit zijn operaties die zich typisch afspelen in het hogere deel van het geweldspectrum. De focus op high end warfare is ook de wil van de meeste NAVO-lidstaten. Na tien jaar van antipiraterij in de Indische Oceaan, keren we naar onze corebusiness terug," besluit de fregatkapitein.

De oefening Dynamic Mariner liep af op 19 oktober bij het binnenvaren van de Golf van Cadiz. Nog tot begin november blijft de Leopold 1 bij het eskader SNMG 1.