-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Detachement eFP vertrekt naar Estland

Detachement eFP vertrekt naar Estland

 

De voertuigcolonnes van het detachement enhanced Forward Presence (eFP) 19-01 zijn op donderdag 17 januari naar hun NAVO-opdracht in Estland vertrokken. Daarmee eindigde de opdracht van de RSOI-groep, geleid door de Movement Control Group.

Het RSOI-principe (Reception, Staging, Onward movement and Integration) dient om eenheden in gevechtssituaties te ontplooien en ze zo snel mogelijk gevechtsklaar te maken. In zo'n situatie krijgen de tactische en operationele vereisten voorrang op het administratieve.

De eerste fase (reception) is de aankomst van de eenheid op het terrein. De tweede (staging) dient om de mensen en hun materieel gevechtsklaar te maken. In de derde fase (onward movement) verplaatst de eenheid zich van de voorbereidings- naar de zone onder de verantwoordelijkheid van haar commando. De laatste fase is de integratie van de eenheid in de commandostructuur van haar gevechtsgroep.

Voor het detachement eFP 19-01 begon de voorlaatste fase op donderdag 17 januari. Met een rit van 400 km over Letse en Estse wegen krijgen de militairen en hun materieel alvast een eerste winterse beproeving voorgeschoteld.