-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensielaboratoria organiseren nucleaire rampenoefening

Defensielaboratoria organiseren nucleaire rampenoefening

 

De nucleaire industrie is ook in België alomtegenwoordig, niet alleen op het vlak van energie. Ook de medische industrie en onderzoeksinstellingen gebruiken radioactieve stoffen. Als het ondenkbare gebeurt, moeten de hulpdiensten weten hoe te reageren op een radiologisch of nucleair incident. Daarom organiseerden de Defensielaboratoria en het Nationaal Crisiscentrum op 23 en 24 mei een nucleaire oefening in het militair kwartier van Peutie.

Bij een nucleair incident wordt het nucleaire nationaal noodplan afgekondigd. Radiologische besmetting opsporen en meten is daarbij van cruciaal belang, want meten blijft nog altijd weten. Als de nucleaire beschermingsinstanties niet weten waar de risico het grootste is, weten ze ook niet welke acties ze moeten ondernemen om de bevolking en het milieu te beschermen.

Omdat meten zo belangrijk is, heeft de overheid speciaal daarvoor een cel opgericht. De radiologische meetcel of CELMES bestaat uit verschillende overheidsinstanties die voor de oefening samenkwamen in het militair kwartier van Peutie. De Civiele Bescherming, het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE), het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN), het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) en de Defensielaboratoria tekenden allemaal present om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook de CBRN-compagnie van Defensie maakt deel uit van de CELMES, maar door andere verplichtingen was ze ditmaal niet aanwezig.

Alle instanties oefenen verschillende keren per jaar het volledige nucleaire noodplan. Telkens ontdekken de organisatoren punten die voor verbetering vatbaar zijn. Bij een oefening zoals op 23 en 24 mei bespreken ze die vervolgens in detail en oefenen ze de nodige acties in. In Peutie kregen drie activiteiten extra aandacht: de beschermingsuitrusting aantrekken, staalnames uitvoeren en met de uitrusting in een besmette omgeving werken.