-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensie zet EUROCONTROL-systeem in voor militair luchtverkeer

Defensie zet EUROCONTROL-systeem in voor militair luchtverkeer

 

Het luchtverkeersleidingscentrum EUROCONTROL in Maastricht (MUAC) wordt bij verschillende militaire sites over heel België ingezet voor de levering van militaire luchtverkeersdiensten in het Belgische luchtruim. Generaal-majoor Rudy Debaene, directeur-generaal Material Resources a.i. en Jac Jansen, vertegenwoordiger van EUROCONTROL MUAC, hebben hierover op 22 december een overeenkomst ondertekend.

Om het militaire luchtverkeer boven ons land te regelen, gebruikt Defensie momenteel nog het SEROS II-systeem. Dat bereikt echter het einde van zijn levenscyclus. Daarom werd een studie uitgevoerd om te bekijken of een gedeeld systeem voor luchtverkeerscontrole op de locaties van de Belgische luchtverkeersleiding operationeel en technisch haalbaar en kosteneffectief zou zijn. Op basis van de aanbevelingen uit die studie gaf de ministerraad in september 2016 hiervoor groen licht.

Het gedeelde systeem voor luchtverkeerscontrole is een baanbrekend project waarbij één luchtvaartnavigatiedienst datadiensten levert aan een andere – civiele of militaire. Het helpt de versnippering van het Europese netwerk te verlichten. In 2019 zal het gedeeld systeem voor luchtverkeerscontrole operationeel zijn voor de en-route militaire operaties en op de luchtverkeerstorens in Koksijde, Bevekom, Florennes en Kleine-Brogel voor approach- en torenoperaties.

Omdat er zo een betere verstandhouding ontstaat tussen militaire en civiele luchtverkeersleiders, zal ook de veiligheid verbeteren. Bovendien ontstaan er schaalvoordelen door het gemeenschappelijk beheer van middelen voor ontwikkeling en onderhoud.

Wanneer het MUAC-systeem wordt bijgewerkt of ontwikkeld naar SESAR-normen, zal Defensie automatisch van de verbeteringen kunnen genieten. De gemeenschappelijke onderneming SESAR helpt het Europese luchtverkeersbeheer te moderniseren. Het beheert en implementeert ook het Europees Air Traffic Management-masterplan. Terwijl de luchtverkeersleiders in het verleden verbale coördinatieprocedures gebruikten, wordt dit proces nu geautomatiseerd. Dat betekent aanzienlijk minder werk voor de toezichthouders en luchtverkeersleiders in België en Maastricht. Een gemeenschappelijk systeem zorgt ook voor een efficiënter beheer omdat de burgerlijke luchtverkeersleiders voortaan de status van de militaire gebieden en de bedoelingen van de militaire vliegtuigen in die zones zullen kennen.

Het gedeelde systeem voor luchtverkeerscontrole is gebaseerd op een bewezen concept van een 'virtueel centrum' dat het MUAC heeft ontwikkeld. Sinds 2013 is het ingevoerd op verschillende locaties van de Nederlandse Koninklijke Luchtmacht. "Het systeem is robuust en we hebben er alle vertrouwen in dat onze Belgische collega's een goede keuze hebben gemaakt", aldus Jac Jansen, directeur van MUAC.

"De Algemene Directie Material Resources kan de voordelen van deze samenwerking alleen maar bevestigen", voegt generaal-majoor Rudy Debaene eraan toe. "Naast de economische voordelen en de voordelen door vermindering van gespecialiseerde militaire technici zetten we door de samenwerking een belangrijke stap voorwaarts in het beheer van het Belgische luchtruim. Dat zal voortaan efficiënter en veiliger verlopen en dit door twee van de drie actoren in het luchtruim."

"Samenwerken op eenzelfde systeem zorgt voor een vlottere coördinatie en communicatie", besluit generaal-majoor vlieger Frederik Vansina, commandant van de Luchtcomponent. "Dat zal de vliegveiligheid alleen maar ten goede komen."