-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensie test veldlabo voor Afrika

Defensie test veldlabo voor Afrika

 

De voorbije week hebben in Brasschaat en Aarlen bijzondere tests plaatsgevonden. Ingenieurs en biomedische specialisten van Defensie legden er een mobiel laboratorium op de rooster. Dat vertrekt in augustus naar Senegal.

Het mobiele labo is een project van het Praesens Fund, erkend door de Koning Boudewijnstichting. In volle ebolacrisis zag dokter Rudi Pauwels in Sierra Leone terreinlabo's aan het werk. Hij merkte dat ze een veel betere ondersteuning, snel inzetbare middelen en innovatieve diagnosemethoden nodig hebben om in geïsoleerde gebieden voldoende efficiënt te kunnen werken. Met het Praesens Fund wil hij het gebruik van moleculaire diagnostiek in kansarme gebieden mogelijk maken en promoten, de reactiesnelheid bij epidemieën helpen verhogen en risicogebieden beter helpen monitoren. Dankzij enkele sponsors kon het fonds op één jaar tijd een mobiel laboratorium realiseren, gebouwd op een 6x6-voertuig.

Momenteel testen ze volop de praktische, operationele en technische aspecten van het mobiele labo: het voertuig, de isolatorcabine, de generator, de satellietcommunicatie, enzovoort. Tegelijk bekijken ze de aanpak voor de logistieke organisatie, de training van lokale gezondheidswerkers, de acceptatie en samenwerking van patiënten en de duurzaamheid van de technologie.

Voor de terreintests kreeg het fonds de toestemming van Defensie om die op militair domein uit te voeren. Dat gebeurde op 11 juli in Brasschaat en op 14 juli in het kamp Lagland, bij Aarlen, onder toezicht en met advies van specialisten van het Centrum voor Evaluatie en Testen van Materieel (CEM) en het Competentiecentrum Rollend Materieel en Bewapening (CC R&A).

Specialisten van de Laboratoria van Defensie (Centrum voor Toegepaste Moleculaire Technologie – Labo Bio: CTMA/DLD-Bio) simuleerden het gebruik van het labo voor het onderzoeken van een bloedstaal. Op basis van hun terreinervaring met een mobiel biologisch labo tijdens de ebolacrisis in Guinée, konden ze heel wat nuttig advies leveren.

In augustus vertrekt het mobiele labo per boot naar Dakar, in Senegal. Daar zal het fonds het mobiele labo van september tot februari 2018 zowel technisch als operationeel uitvoerig uittesten, in nauwe samenwerking met het Institut Pasteur, hun partner op het terrein. Op basis daarvan zullen ze nadien nog aanpassingen uitvoeren aan het platform en de werkmethodes.