-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensie paraat voor repatriëring uit China

Defensie paraat voor repatriëring uit China

 

Op de militaire luchthaven van Melsbroek zijn in de late avond van 2 februari zeven Belgen en twee Chinezen geland die uit China waren gerepatrieerd. Ze werden overgebracht naar het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA) in Neder-over-Heembeek. Daar zullen ze zo'n twee weken in quarantaine verblijven.

In erg korte tijd is Defensie erin geslaagd om de FOD Volksgezondheid te ondersteunen op de militaire luchthaven en in het militair ziekenhuis. Dit was enkel mogelijk door de professionele houding van alle betrokken militairen. Doorgedreven paraatheid bij crisissituaties draagt Defensie dan ook hoog in het vaandel.

Geneesheer kolonel Wouter Weuts, directeur van het MHKA, licht toe: "Toen we op woensdagavond 29 januari op de hoogte werden gebracht, zijn we onmiddellijk beginnen plannen. Donderdag hebben we een dienst in het ziekenhuis gereserveerd en als quarantainezone ingericht en onderverdeeld in een propere zone en een zone met mogelijk besmetting. Er was ook een circulatieplan nodig, om te controleren wie langs waar naar binnen en buiten gaat. Per zone zijn er kledijvoorschriften voor de gerepatrieerden en het personeel."

In de quarantainezone hebben de mensen toegang tot een bibliotheek, een gemeenschappelijke zaal met tv en een buitenterras. Ze kunnen ook gebruikmaken van het internet en fitnesstoestellen.

Voor het MHKA is een quarantaine-opvang niets nieuws onder de zon. Met de diensten hospitaalhygiëne, CBRN MUG (bij chemische, biologische, radiologische en nucleaire incidenten) en het brandwondencentrum hebben ze de competentie en kennis in huis om hiermee om te gaan. De operatie is tot op heden volgens het boekje verlopen.

Tijdens die eerste avond van 2 februari was het voornamelijk de bedoeling om de mensen op hun gemak te stellen, na het ellenlange traject vanuit China. Ze kregen hun kamer toegewezen en een maaltijd voorgeschoteld. Een infectioloog onderzocht hen voor een eerste vaststelling.

In de ochtend van 3 februari werden ze allemaal gescreend. Die staalnames worden opgestuurd naar het referentielabo van de Katholieke Universiteit Leuven, het enige dat in België op het coronavirus kan screenen. De verwerking van de resultaten en de verdere procedure zijn in handen van de FOD Volksgezondheid.

#COVID19BELDEF