-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensie ondertekent eerste protocol ‘Oplossing bodemverontreiniging’ met Wallonië

Defensie ondertekent eerste protocol ‘Oplossing bodemverontreiniging’ met Wallonië

 

Defensie en de Service Public de Wallonie (SPW) hebben op 22 juni als resultaat van een jarenlange samenwerking een eerste protocol van overeenstemming ondertekend. Hiermee werken zij een oplossing uit voor de bodemverontreiniging op militaire domeinen.

Dit protocol omvat de grondige inventarisatie van mogelijke verontreinigde gronden op de domeinen beheerd door Defensie in het Waalse Gewest en een planning van onderzoek door het uitvoeren van oriënterende bodemonderzoeken.

Defensie beheert 26.000 hectare openbaar domein over het Belgische grondgebied. Hiervan ligt bijna 11.000 hectare in het Waalse Gewest, verdeeld over 122 domeinen of kwartieren. In het verleden hebben verschillende activiteiten hun sporen nagelaten op die militaire domeinen, gaande van opslag en transport van brandstoffen tot brand-, schiet- en ontmijningsoefeningen en zelfs de activiteiten van vreemde legers tijdens en na de twee wereldoorlogen.

Vandaag neemt Defensie zijn verantwoordelijkheid op en wordt de bodem beschermd door sterk in te zetten op preventie en milieuzorg. Het wegwerken van de historische verontreinigingen blijft echter een grote uitdaging. De ondertekening van dit protocol biedt hiervoor een oplossing.

In februari 2011 en april 2013 werd een vergelijkbare overeenkomst afgesloten met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de bevoegde administratie in het Vlaamse Gewest. De ondertekening is voor Defensie het logisch gevolg en valt onder bredere overleggen gevoerd met de verschillende gewesten van het land. Inhoudelijk zijn de overeenkomsten en de verbintenissen die Defensie wenst aan te gaan in het Waalse Gewest identiek aan de verbintenissen met het Vlaamse Gewest.

Tijdens de duur van de overeenkomst zal Defensie alle risicogebieden inventariseren en de oriënterende bodemonderzoeken laten uitvoeren. Die onderzoeken zullen ingediend worden tegen 31 december 2019.