-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensie leidt diplomatiek en consulair personeel op

Defensie leidt diplomatiek en consulair personeel op

 

Sinds 2009 sturen Defensie en de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken (FOD BuZa) interdepartementale ploegen naar diplomatieke posten om aan crisisvoorbereiding te doen. Die ploegen dragen de naam DFACT: Defence Foreign Affairs Crisis Team. Om te zorgen dat haar personeel zichzelf kan beschermen tegen mogelijke bedreigingen op hun missie, roept de FOD BuZa de hulp in van Defensie.

Op het oefenterrein van Marche-en-Famenne volgen de DFACT-leden van de FOD BuZa regelmatig gespecialiseerde trainingen om hun bewustzijn van en veiligheid in vijandelijke situaties aan te scherpen.

Die training draagt de naam HEAT-HEST, de afkorting van hostile environment awareness training – hostile environment security training.

Die opleiding is essentieel om beter te kunnen omgaan met interne en externe dreigingen. Door de training zal het diplomatieke en consulair personeel beter gewapend zijn om veerkrachtiger te kunnen werken in risicovolle omstandigheden. Daarnaast kunnen ze tijdig risicovolle situaties inschatten en er gepast op reageren.

Waarom klopt de FOD BuZa bij Defensie aan? Militairen krijgen tijdens operaties met gelijkaardige bedreigingen te maken en worden daarop voorbereid. Defensie beschikt ook over de competenties om zo'n vorming te organiseren voor het personeel van de FOD BuZa.

Ook voor Defensie zelf is deze opleiding een pluspunt. Zo kunnen de militairen al kennismaken met het personeel van de FOD BuZa dat tijdens NEO's (non-combattant evacuation operations) de touwtjes in handen heeft. Bij zo'n operatie evacueert België zijn burgers uit een crisissituatie in het buitenland.

Bovendien leert het personeel van de FOD BuZa beter de bedrijfscultuur en werkmethodes van Defensie kennen, en omgekeerd.