-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensie legt focus op Baltische staten

Defensie legt focus op Baltische staten

 

Defensie heeft op 21 september in het kwartier Koningin Elisabeth in Evere de lopende operaties voorgesteld. Tijdens de persconferentie lag de focus voornamelijk op de activiteiten van Defensie in en rond de Baltische staten Litouwen, Estland en Letland.

De voorbije drie maanden waren er zo'n 1600 Belgische militairen actief in operatie. Het merendeel daarvan, meer dan 1200 militairen, werden ingezet tijdens de binnenlandse Operation Vigilant Guardian. Vanaf oktober ondergaat die operatie, waarbij militairen de federale politie ondersteunt, echter een transformatie. Er komen meer mobiele dispositieven in plaats van de huidige statische bewakingsopdrachten en in plaats van met twee zullen de militairen nu in teams van vier werken. Ook de reserve wordt op een andere manier gestructureerd om een meer flexibele inzet mogelijk te maken.

Defensie was dit jaar bijzonder actief in de Baltische regio. Voor de eerste keer waren zowel de Land-, Lucht- als Marinecomponent tegelijkertijd aanwezig in de Baltische staten.

De Belgische mijnenjager M923 Narcis nam deel aan operatie Open Spirit. Van 20 tot 31 augustus ging het schip er in de Baltische Zee, meer precies in de baai van Riga, op zoek naar niet-ontplofte mijnen, torpedo's en andere explosieven die er na de twee wereldoorlogen zijn achtergebleven. Het eskader vond negen mijnen. De M923 Narcis vond en vernietigde tijdens die operatie vier van de negen Russische mijnen uit de Eerste Wereldoorlog.

De Luchtcomponent heeft op 5 september 2017 voor de zevende keer het commando van de Baltic Air Policing overgenomen in Amari, Estland. Vier Belgische F16's waarborgen er de klok rond de integriteit van het NAVO-luchtruim. Tot op heden zijn er al 6 Alpha-scrambles uitgevoerd.

Ook de Landcomponent is actief in de Baltische Staten, meerbepaald in Litouwen. Al sinds eind januari nemen een honderdtal Belgische militairen er deel aan de operatie enhanced Forward Presence (eFP), waar ze logistieke steun leveren aan de NAVO-gevechtsgroep.