-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensie lanceert zijn herdenkingen voor ’14-’18

Defensie lanceert zijn herdenkingen voor ’14-’18

Het fort van Liezele, bij Puurs, baadt in een begin-twintigste-eeuwse sfeer, op 14 februari 2014. Defensie lanceerde die dag immers zijn herdenkingsprogramma voor honderd jaar Eerste Wereldoorlog. Defensieminister en vicepremier Pieter De Crem onthulde het programma, dat nog loopt tot 2019.

"Vandaag geven wij het startschot voor de herdenkingsactiviteiten voor de Eerste Wereldoorlog", verklaarde de minister. "Met dit programma willen we tonen hoe militairen en burgers dit conflict hebben beleefd en wat de interne gevolgen voor België waren."

Defensie werkte die activiteiten uit in samenwerking met instellingen zoals het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Instituut voor Veteranen – NIOOO en het Militair Hospitaal Koningin Astrid.

"Defensie kon niet anders dan een programma uitwerken", gaat de minister verder. "Niet uit verplichting, maar omwille van de herdenking. Er bestaat immers geen enkele getuige meer die kan vertellen wat er toen gebeurd is."

Tussen de vele tentoonstellingen en publicaties die op stapel staan, ligt de klemtoon toch op het audiovisuele. Op de website www.be14-18.be vind je alle activiteiten, maar ook films en andere documenten om de Groote Oorlog interactief te herbeleven.