-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensie en skeyes beheren samen het Belgische luchtruim

Defensie en skeyes beheren samen het Belgische luchtruim

 

In de gebouwen van skeyes in Steenokkerzeel werken sinds 2 december ook luchtverkeersleiders van Defensie. Voortaan werken ze er dagelijks samen met het personeel van het autonoom overheidsbedrijf om het Belgische luchtruim te beheren.

Om het militaire personeel te ontvangen, was er een plechtigheid waarbij de nationale driekleur werd gepresenteerd. De Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht luisterde het gebeuren muzikaal op.

Tweeëntwintig luchtverkeersleiders en de staf van het Air Traffic Control Center verhuizen van Gavere naar Steenokkerzeel. Ook al delen ze nu dezelfde werkplek en –instrumenten, toch blijven de militaire verkeerleiders zich toespitsen op het militaire luchtverkeer.

Volgens Renaud Lorand, de directeur van skeyes, laat de verhuis toe om beter informatie uit te wisselen en de veiligheid van het luchtverkeer te verhogen. “Op korte termijn willen we de contacten tussen de militaire en burgerlijke verkeersleiders op elkaar afstemmen en die overgang zo vloeiend mogelijk laten verlopen”, voegt de commandant van de Luchtcomponent eraan toe, generaal-majoor vlieger Frederik Vansina.

De verandering is een belangrijke stap in het regeerakkoord dat het project Belgian Airspace Vision 2030 volgt. Dat volgt de Europese trend om het luchtverkeer efficiënter te beheren.

skeyes is een autonoom overheidsbedrijf dat instaat voor de veiligheid van het luchtverkeer in België. Het werkt op de luchthavens van Zaventem, Antwerpen, Charleroi, Kortrijk, Luik en Oostende.