-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensie betreedt het virtuele strijdtoneel

Defensie betreedt het virtuele strijdtoneel

 

Het Centrum voor Simulatie van de Landcomponent heeft op woensdag 18 mei de nieuwe Virtual Battlespace voorgesteld aan minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput. Hij bezocht voor die gelegenheid het centrum in Leopoldsburg.

"Virtual Battlespace is een tactische simulator voor kleine eenheden tot op het niveau van een peloton", zegt majoor Jan Vandamme, de commandant van het Centrum voor Simulatie. "Het gaat om gevechtsgroepen van een vijftigtal mensen, die met al hun middelen in een zeer realistische omgeving hun tactische vaardigheden kunnen trainen."

Het systeem lijkt op een enorm uitgebreide en realistische first person shooter, een computerspel waarbij de speler alles door de ogen van het spelpersonage ziet. De leden van het peloton zitten samen in een computerzaal in het Centrum voor Simulatie. Ze krijgen elk een computer, uitgerust met accessoires eigen aan hun functie. Een chauffeur krijgt bijvoorbeeld een stuur en pedalen in plaats van een toetsenbord. De militairen voeren dezelfde taken uit die ze normaalgezien tijdens een terreinoefening zouden uitvoeren.

"Dit is zeker een deel van de toekomst voor Defensie", vertelt minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput. "Onze mensen kunnen hier dingen oefenen die op het terrein te duur, te gevaarlijk of te personeelsintensief zijn. Daarom is dit een goede manier om de dingen aan te pakken."

De look-and-feel mag dan wel op die van een computerspel lijken, het systeem is veel meer dan dat. "Al de eigenschappen van de bewapening en de voertuigen die het systeem simuleert, zijn natuurgetrouw", gaat majoor Vandamme verder. "De soldaten in de simulatie worden ook echt moe van hun fysieke inspanningen. Bij een computerspel kan de speler meestal wel wat schoten incasseren voor hij sterft, in dit virtuele strijdtoneel sterf je meestal al bij één treffer."

Het Centrum voor Simulatie beschikt in totaal over 180 licenties van de Virtual Battlespace, verdeeld over kazernes in Leopoldsburg, Aarlen en Marche-en-Famenne. Zo hebben ze ondertussen al 450 militairen getraind in de simulator en bijna 70 monitoren opgeleid.