-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De strategische visie

De strategische visie

De strategische visie voor Defensie (2016-2030) is de leidraad tot en met 2030 voor het defensiebeleid, voor de bijhorende investeringen, voor de evolutie van de werking en organisatie van Defensie en voor het personeelsbeleid. Deze geeft invulling aan het regeerakkoord en werd uitgewerkt door de verschillende defensiespecialisten van de regeringspartijen, ondersteund door de Defensiestaf en geïnspireerd door ideeën vanuit het Parlement en de academische wereld.

De strategische visie voor Defensie werd reeds gepubliceerd op 29 juni 2016, samen met de door de regering aangenomen inleidende Preambule. Via deze link kunt u de geïllustreerde versie raadplegen (met de Preambule in bijlage).